Beslutninger på den ordinære generalforsamling for 2022 i Ørsted A/S

Ørsted A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget:

Den reviderede årsrapport for 2021 og fordeling af overskud

 • Ørsteds reviderede årsrapport for 2021 blev godkendt.
 • Udbetaling af udbytte på 12,5 kr. pr. aktie blev godkendt.

Decharge, vederlag og valg

 • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.
 • Vederlagsrapporten blev godkendt.
 • Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for 2022 blev godkendt.
 • Generalforsamlingen genvalgte Thomas Thune Andersen som formand for bestyrelsen, Lene Skole som næstformand for bestyrelsen og Lynda Armstrong, Jørgen Kildahl, Dieter Wemmer, Peter Korsholm, Julia King og Henrik Poulsen som medlemmer af bestyrelsen.
 • PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.

Øvrige forslag

 • De foreslåede ændringer af vederlagspolitikken blev godkendt.
 • Den foreslåede beslutning om, at medarbejdere i Ørsteds udenlandske datterselskaber er valgbare og stemmeberettigede i forbindelse med valg af koncernrepræsentanter til bestyrelsen, blev godkendt.
 • Den foreslåede beslutning om at yde en eventuel donation til humanitær bistand til den ukrainske befolkning i forbindelse med Ukraine-krisen forårsaget af den russiske invasion blev godkendt.
 • Den foreslåede tilføjelse i vedtægterne af en bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital blev godkendt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger