Medarbejderrepræsentanter valgt til bestyrelsen i Ørsted A/S

Medarbejderne i Ørsted har afsluttet valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Følgende medarbejderrepræsentanter blev valgt for de næste to år:

  • Benny Gøbel, Senior Mechanical Specialist, EPC & Operations (genvalg)
  • Anne Cathrine Collet Yde, Lead HR Business Partner, P&D
  • Alice Florence Marion Vallienne, Senior Business Developer, EPC & Operations
  • Leticia Francisca Torres Mandiola, Hydrogen Transformation Senior Specialist, Hydrogen

De fire medarbejderrepræsentanter indtræder i bestyrelsen efter afholdelse af den ordinære generalforsamling den 8. april 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger