Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 i Ørsted A/S

Den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S afholdes fredag den 8. april 2022 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Villa Copenhagen, Tietgensgade 35-39, 1704, København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 • Godkendelse af årsrapporten for 2021 og anvendelse af overskud
 • Vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2021
 • Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen
 • Forslag fra bestyrelsen:
  • Ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen.
  • Beslutning om, at medarbejdere i Ørsteds udenlandske datterselskaber er valgbare og stemmeberettigede i forbindelse med valg af koncernrepræsentanter til bestyrelsen.
  • Beslutning om at yde en eventuel donation til humanitær bistand til den ukrainske befolkning i forbindelse med krisen i Ukraine forårsaget af den russiske invasion.
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital.
 • Valg af og vederlag til bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor.

Dagsordenen er beskrevet nærmere i vedlagte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Med hensyn til forslagene fra bestyrelsen bemærkes:

Forslaget om at ændre vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen vil bringe politikken mere på linje med politikkerne i andre danske C25-selskaber uden at hæve det target- eller maksimumsniveau, der gælder for direktionens løbende årlige vederlag.

For at understøtte vores arbejde med mangfoldighed og inklusion foreslår bestyrelsen, at vi udvider Ørsteds medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, så den også omfatter medarbejdere i udlandet.

Som tidligere udmeldt indeholder dagsordenen også et forslag fra bestyrelsen om at yde en eventuel donation til humanitær bistand til den ukrainske befolkning i forbindelse med Ukraine-krisen forårsaget af den russiske invasion.

Endelig foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital for at give selskabet yderligere strategisk fleksibilitet på et globalt marked, hvor mulighederne inden for vedvarende energi forventes at vokse betydeligt, såfremt bestyrelsen på et senere tidspunkt vurderer, at det vil være i selskabets og dets aktionærers interesse at udstede nye aktier. Finansministeriet har meddelt bestyrelsen, at den danske stat støtter og agter at stemme for den foreslåede bemyndigelse. Den foreslåede bemyndigelse ændrer ikke den strategiske ambition eller de langsigtede mål, som blev meldt ud på kapitalmarkedsdagen den 2. juni 2021.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger