Ørsted sælger 50 % af Borkum Riffgrund 3 Havvindmøllepark til Glennmont Partners

Ørsted har i dag indgået en aftale med Glennmont Partners ('Glennmont'), som køber en ejerandel på 50 % i Ørsteds tyske havvindmøllepark Borkum Riffgrund 3, der får en kapacitet på 900 MW. Havvind-mølleparken, som Ørsted blev tildelt efter bud på 0 euro pr. MWh i 2017 og 2018, forventes at blive idriftsat i 2025, forudsat at Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning, hvilket forventes at ske inden udgangen af 2021.

Det er første gang, at Ørsted underskriver en aftale om et delvist frasalg til en institutionel investor, før der træffes endelig investeringsbeslutning.

Det forventes, at den samlede salgspris ved gennemførelsen af transaktionen beløber sig til ca. DKK 9 mia. Denne pris omfatter ejerandelen på 50 % og tilsagn om at finansiere 50 % af udgifterne i henhold til EPC-kontrakten for hele havvindmølleparken.

Glennmont, der er 100 % ejet af Nuveen, en global kapitalforvalter med en kapital på USD 1,3 bio., er en af Europas største kapitalfonde, der udelukkende investerer i infrastruktur til grøn energi. Glennmont har struktureret sin investering i Borkum Riffgrund 3 til at imødekomme behovene hos selskabets institutionelle investorer, herunder Nuveens moderselskab, TIAA.

Som en del af aftalen vil Ørsted være ansvarlig for alle dele af EPC-kontrakten, udføre drifts- og vedligeholdelsesydelser i 20 år samt afsætte den strøm, som Borkum Riffgrund 3 producerer, og de deraf følgende grønne certifikater. Ørsted har lavet en 20-årig aftageraftale, der i 15 år giver Glennmont en kombination af fast pris og pris inden for et aftalt interval for størstedelen af Glennmonts andel af strømmen, mens nogle delmængder forbliver eksponeret mod markedsprisen på elektricitet.

Ørsted har indtil videre indgået langsigtede fastpris-elkøbsaftaler på Borkum Riffgrund 3 for i alt 450 MW. Som følge af det delvise frasalg og de langsigtede elkøbsaftaler, der er indgået til dato, vil Ørsteds markedspriseksponering i de første ti år være begrænset til den trancheaftale, der, som en del af aftalen med Glennmont, omfatter en fastprisaftale og en aftale med prisinterval. Ørsted arbejder på en indgå flere elkøbsaftaler med henblik på yderligere at optimere den resterende kommercielle eksponering i projektets første ti år og i de efterfølgende år.

Martin Neubert, kommerciel direktør og viceadministrerende direktør i Ørsted, siger: "Vi er glade for at kunne udvide samarbejdet med Glennmont, som vi allerede er partnere med på Gode Wind 1, og som fokuserer hele sin portefølje på at investere i infrastruktur til vedvarende energi og dermed understøtter den omstilling fra fossilbaserede energikilder til energisystemer baseret på vedvarende energikilder, der er akut behov for."

Francesco Cacciabue, koncernøkonomidirektør og medstifter af Glennmont, siger: "Dette er en skelsættende investering for Glennmont. Siden Glennmont blev etableret for mere end ti år siden har det været vores mål at opbygge langsigtede relationer, som vi kan samarbejde med om investeringer for vores kunder over lang tid, og vi er glade for igen at samarbejde med Ørsted om at investere i grøn omstilling. Vores kunder viser stor interesse for at investere i grøn energi, der giver mulighed for solide afkast, samtidig med at CO2-aftrykket i deres investeringsportefølje reduceres. Denne interesse tager udgangspunkt i deres tillid til vores ekspertise og evne til at levere værdi."

Biff Ourso, chef for infrastruktur i Nuveen, siger: “Vores nye investering sammen med Ørsted er endnu et eksempel på, hvordan Glennmont opnår sine solide resultater inden for investering i grøn energi, hvilket var en af de afgørende årsager til, at Nuveen købte Glennmont tidligere i år. Nuveen og TIAA har et stærkt fokus på ansvarlig investering, og denne aftale er et håndgribeligt eksempel på vores engagement i at nedbringe CO2-udledning.”

Glennmont betaler delvist sit køb og den efterfølgende løbende finansiering af ejerandelen på 50 % gennem en finansieringspakke, der blev organiseret og anført af Ørsted og kom på plads i samarbejde med Glennmont. De langsigtede seniorlånefaciliteter, som omfatter en række unikke elementer, der demonstrerer en markedsførende tilgang til finansiering af markedspriseksponerede havvindprojekter, vil blive stillet til rådighed af otte banker: Santander, SEB, Natwest, ING, Bank of China, Helaba, ABN AMRO og Siemens Bank.

Frasalget er betinget af, at Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning, hvilket forventes at ske inden udgangen af 2021, samt af projekttilladelse, myndighedsgodkendelse og godkendelse af udenlandsk investering. Transaktionen forventes afsluttet i fjerde kvartal 2021 eller første kvartal 2022.

Fakta om Borkum Riffgrund 3

  • Borkum Riffgrund 3 får en samlet eksportkapacitet på 900 MW og kommer til at ligge i den tyske del af Nordsøen tæt på Ørsteds eksisterende havvindmølleparker Borkum Riffgrund 1 og Borkum Riffgrund 2.
  • De havvindmøller, der skal producere strøm på Borkum Riffgrund 3, har en kapacitet på 11 MW, en rotordiameter på 200 m og leveres af Siemens Gamesa.
  • Havvindmølleparken forventes at blive idriftsat i 2025, forudsat Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning.
  • På de tyske havvindauktioner i 2017 og 2018 blev Ørsted tildelt retten til at opføre de tre havvindprojekter, der i dag er kendt under fællesnavnet Borkum Riffgrund 3, med bud på EUR 0 pr. MWh. Det kunne lade sig gøre på grund af en række omkostningsreduktioner, herunder installation af næste generations vindmølleteknologi, samt gunstige forhold på sitet, høje vindhastigheder og forventede indtægtsstabiliserende elkøbsaftaler med industrikunder.
  • Ørsted er den førende udvikler af havvind i Tyskland med ca. 1,35 GW i produktion (Gode Wind 1 & 2, Borkum Riffgrund 1 & 2) og ca. 1,1 GW under opførelse (Borkum Riffgrund 3 og Gode Wind 3).

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2021 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.com

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
IR@orsted.com

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Glennmont Partners

Glennmont Partners fra Nuveen er en førende infrastrukturkapitalfond, der har fokuseret på at investere i grøn energi i mere end ti år. Selskabet er ejet af Nuveen, som forvalter aktiver, der beløber sig til 1,3 billioner dollars, på vegne af institutioner og enkeltpersoner over hele verden. Glennmont er en af Europas største kapitalfonde med speciale inden for vedvarende energi og har investeret ca. 2 mia. euro i mere end 30 projekter inden for grøn energi, såsom vindmølleparker, solenergi og biomasse, der tilsammen producerer mere end 1.500 MW energi på tværs af EU. (www.glennmont.com)

Vedhæftninger