Ørsted accelererer sin vækst for at realisere sit fulde potentiale som et globalt førende grønt energiselskab

I forbindelse med selskabets kapitalmarkedsdag har bestyrelsen i dag godkendt Ørsteds nye strategiske ambition og finansielle forventninger.

I løbet af det sidste årti har Ørsted opbygget en global markedsførende position inden for vedvarende energi med en installeret kapacitet på i alt 12 GW vedvarende energi.

Fremadrettet forventes den globale udbygning af vedvarende energi at accelerere væsentligt understøttet af regeringer over hele verden, som forpligter sig til at nå stadigt mere ambitiøse mål for vedvarende energi for at begrænse den globale opvarmning. Det forventes, at den globalt installerede kapacitet af vedvarende energi vil være næsten tredoblet i 2030. Havvind forventes at vokse med en faktor 7 og vedvarende energi på land med en faktor 2,5-3. Denne massive udbygning af vedvarende energi giver enestående vækstmuligheder for Ørsted.

For at fastholde sin førerposition i den globale omstilling til grøn energi og realisere sit fulde potentiale som et globalt førende grønt energiselskab accelererer Ørsted nu sin globale udbygning inden for vedvarende energi med en ambition om at opnå en installeret kapacitet på ca. 50 GW i 2030. For at understøtte denne ambitiøse udbygning planlægger Ørsted at investere ca. 350 mia. kr. i grøn energi fra 2020 til 2027, og dermed accelereres de gennemsnitlige årlige investeringer med ca. 50 % siden sidste kapitalmarkedsdag.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør for Ørsted, siger:

"Det er vores ambition at blive verdens førende grønne energiselskab i 2030. Med den største konkrete pipeline af udviklingsprojekter i hele havvindindustrien, vores globale projektudviklingsorganisation og vores industriledende commitment til innovation er det vores klare ambition at fastholde vores position som verdens førende virksomhed inden for havvind. Inden for landvind og solenergi, hvor vi har stor erfaring med at skalere og levere attraktiv værdi som en af de fem førende udviklere i USA, er det vores ambition at blive blandt de ti førende aktører i verden inden for vedvarende energi på land. Inden for vedvarende brint og grønne brændstoffer har vi opbygget en stærk platform med industriledende aftagere, og det er vores mål at vokse markant på denne platform, så vi bliver en global leder inden for vedvarende brint.

Med de muligheder, vi ser på tværs af alle vores segmenter, har vi nu sat en ambition om at nå en installeret kapacitet på ca. 50 GW vedvarende energi i 2030, hvilket er mere end en firedobling af vores installerede kapacitet i løbet af det næste årti.

Med denne strategiske ambition positionerer vi Ørsted til at blive en førende aktør i et fremtidigt energisystem med mere vedvarende energi, som vil være langt mere integreret på tværs af teknologier og bundet sammen af ny infrastruktur og øget digitalisering.

For tredje år i træk er vi blevet kåret til verdens mest bæredygtige energiselskab, og det er vores ambition at blive globalt anerkendt som en frontløber inden for bæredygtighed og at accelerere vores arbejde med at drive vores virksomhed på en endnu mere bæredygtig måde. Derfor sætter vi nu et mål om, at alle nye udviklingsprojekter, som idriftsættes senest i 2030, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning, der fuldt ud understøtter, at omstillingen til grøn energi skal ske på en bæredygtig måde og i harmoni med naturen.

Derudover melder vi i dag ud, at vi med øjeblikkelig virkning forbyder deponering af vindmøllevinger. Fremover forpligter Ørsted sig til enten at genanvende, genbruge eller genvinde 100 % af de vinger, der skrottes som følge af fornyelsesprojekter eller nedtagning af vores hav- og landvindmølleparker.

Det er vores ambition, at vi skal være en førende katalysator for den globale grønne omstilling til en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og at vi skal være den foretrukne samarbejdspartner for vores kunder, lokalsamfund, leverandører og joint venture-partnere, så alle vores interessenter kan realisere den grønne omstilling og fordelene derved."

Nye ambitioner og finansielle forventninger
Ørsteds strategiske ambition for udbygningen af vedvarende energi øges fra de +30 GW, der blev meldt ud på kapitalmarkedsdagen i 2018, til ca. 50 GW i 2030, hvoraf ca. 30 GW skal komme fra havvind, ca. 17,5 GW fra landvind og solenergi og ca. 2,5 GW fra andre vedvarende energikilder, herunder bæredygtig biomasse, vedvarende brint og grønne brændstoffer. Denne ambition svarer til et investeringsniveau for perioden 2020-2027 på ca. 350 mia. kr., hvoraf ca. 80 % forventes at være inden for havvind, herunder vedvarende brint, og ca. 20 % inden for landvind.

I perioden 2020-2027 forventer Ørsted en stigning i driftsresultatet (EBITDA) fra producerende hav- og landbaserede anlæg på gennemsnitligt ca. 12 % om året, så der nås et niveau på 35-40 mia. kr. i 2027. Vækstraten er baseret på en forudsætning om, at alle havvindprojekter, hvor Ørsted ikke allerede har en joint venture-partner, sælges delvist fra, så Ørsteds ejerandel bliver 50 %.

Ørsted har god indsigt i sin fremtidige indtjening, og gennemsnitlig 90 % af Ørsteds driftsindtjening (EBITDA) for perioden 2020-2027 vil komme fra regulerede eller kontraktbaserede aktiviteter.

Fremadrettet vil Ørsteds mål for spændet mellem det ikke-gearede afkast hen over den fulde livscyklus (inkl. udviklings- og overheadomkostninger) og de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) ved bud/investeringsbeslutning, hvad end der måtte komme først, for vores hav- og landbaserede projekter være i intervallet 150-300 basispoint, hvilket er i overensstemmelse med den forventning til værdiskabelse, vi senest har udmeldt. Det angivne interval udtrykker ikke et minimumskrav, og der vil kunne være projekter, som afviger fra det angivne interval.

Det gennemsnitlige afkast af den investerede kapital (ROCE) for 2020-2027 forventes at ligge på 11-12 %.

Opsummering af nye ambitioner og finansielle forventninger

  • Ambition om at have installeret ca. 50 GW vedvarende kapacitet i 2030.
  • Vækst i EBITDA fra producerende hav- (inkl. brint) og landbaserede anlæg på i gennemsnit ca. 12 % for årene 2020-2027, hvilket svarer til et EBITDA på 35-40 mia. kr. i 2027.
  • Spændet mellem det ikke-gearede afkast hen over den fulde livscyklus og WACC: et interval på 150-300 basispoint på tidspunktet for bud/investeringsbeslutning (hvad end der måtte komme først) for vores hav- og landbaserede projekter.
  • ROCE: 11-12 % i gennemsnit for 2020-2027.
  • Andel af regulerede eller kontraktbaserede driftsindtægter (EBITDA): ca. 90 % i gennemsnit for 2020-2027.
  • Udbyttepolitik frem til 2025 (uændret): årligt udbytte hæves med en høj encifret procentsats.

Kapitalmarkedsdagen
I dag, den 2. juni 2021 kl. 12.00-15.30, vil Ørsted fremlægge sine nye strategiske ambitioner og finansielle mål. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i forbindelse med kapitalmarkedsdagen.

Alle præsentationer bliver optaget og gjort tilgængelige efter kapitalmarkedsdagen. Det præsenterede materiale er tilgængeligt nu på: https://orsted.com/-/media/www/docs/corp/capital-markets-day/orsted-cmd-2021.pdf

Kapitalmarkedsdagen kan følges live – tilmeld dig og følg med her:
https://orsted.com/en/capital-markets-day-2021

Spørgesession for pressen
Der afholdes en fælles spørgesession for pressen den 2. juni 2021 kl. 16.15-17.00, hvor medlemmer af Ørsteds koncernledelse vil deltage.

Opkaldsoplysninger til pressen:
Danmark: 78 73 78 92
Internationalt: +44 (0) 33 0551 0203

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds forventninger til regnskabsåret 2021 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.dk

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på ørsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil