Storaktionærmeddelelse

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, har The Capital Group Companies, Inc. (CGC), Los Angeles, California, USA 900071-1406, informeret Ørsted A/S (Ørsted), at CGC per 31. marts 2021 indirekte råder over 20.886.187 stemmerettigheder i Ørsted (svarende til 4,97% af stemmerettighederne).

CGC er moderselskab for Capital Research and Management Company (“CRMC”) og Capital Bank & Trust Company (“CB&T). CRMC er et kapitalforvaltningsselskab hjemmehørende i USA, der forvalter the American Funds gruppe af investeringsforeninger, samforvaltede investeringsselskaber så vel som individuelle og institutionelle klienter. CRMC og dets forvaltningsselskaber forvalter kapitalandele for forskellige investeringsselskaber gennem tre afdelinger: Capital Research Global Investors, Capital International Investors og Capital World Investors. CRMC er moderselskab for Capital Group International, Inc. (”CGII”), som er moderselskab for fire kapitalforvaltningsselskaber (”CGII management companies”): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sárl og Capital International K.K. CGII management companies og CB&T fungerer primært som kapitalforvaltere for institutionelle og formuende kunder.
 
Hverken CGC eller dets koncernselskaber ejer for egen regning aktier i Ørsted. De ovenfor beskrevne aktier er derimod ejet af fonde eller kunder og forvaltes diskretionært af et eller flere af de ovenfor nævnte kapitalforvaltningsselskaber.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2021 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Group Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.dk

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96
ir@orsted.dk

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil