Beslutninger på den ordinære generalforsamling 2021 i Ørsted A/S

Ørsted A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget:

Den reviderede årsrapport for 2020 og fordeling af overskud

 • Ørsteds reviderede årsrapport for 2020 blev godkendt.
 • Udbetaling af udbytte på 11,5 kr. pr. aktie blev godkendt.

Decharge, vederlag og valg

 • Vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt.
 • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.
 • Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt.
 • Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier blev godkendt.
 • Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for 2021 blev godkendt.
 • Generalforsamlingen genvalgte Thomas Thune Andersen som formand for bestyrelsen, Lene Skole som næstformand for bestyrelsen og Lynda Armstrong, Jørgen Kildahl, Dieter Wemmer og Peter Korsholm som medlemmer af bestyrelsen. Endvidere blev Julia King, Baroness Brown of Cambridge, og Henrik Poulsen valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
 • PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.

             
Øvrige forslag

 • De foreslåede ændringer af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen blev godkendt.
 • Den foreslåede ændring af vedtægterne blev godkendt.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.dk

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil