Ørsted har prissat grønne EUR og GBP hybrid-obligationer

Ørsted A/S har i dag prissat subordinerede grønne hybrid-obligationer for EUR 500 millioner med udløb 18. februar 3021 og første rentejustering i 2031 (NC10) og GBP 425 millioner med udløb 18. februar 3021 og med første rentejustering i 2033 (NC12). Begge udstedelser har afregningsdato 18. februar 2021.

Formålet med transaktionerne er at øge Ørsteds udestående beløb af hybrid-obligationer og at delvist refinansiere den eksisterende EUR 700 millioner 6.25% hybrid-obligation udstedt i 2013, som kan indfries til kurs pari første gang den 26. juni 2023.

Sammendrag af den nye subordinerede grønne hybrid-obligation på EUR 500 millioner:

 • Nominelt beløb: EUR 500 millioner
 • Udløbsdato: 18. februar 3021
 • Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 18. august 2030 til og med 18. februar 2031 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdage
 • Kreditspænd: 161,0bp
 • Fast årlig kuponrente frem til 18. februar 2031: 1,50%
 • Udstedelseskurs: 100,00% af nominelt beløb
 • Ordrebog: 7,0x overtegnet
 • Listing: Luxembourg Stock Exchange (officielle liste) og Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)

Sammendrag af den nye grønne subordinerede hybrid-obligation på GBP 425 millioner:

 • Nominelt beløb: GBP 425 millioner
 • Udløbsdato: 18. februar 3021
 • Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 18. august 2032 til og med 18. februar 2033 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdage
 • Kreditspænd: 188,6bp
 • Fast årlig kuponrente frem til 18. februar 2033: 2,50%
 • Udstedelseskurs: 100,00% af nominelt beløb
 • Ordrebog: 7,5x overtegnet
 • Noteret på: Luxembourg Stock Exchange (officielle liste) og Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2021 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.dk


Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil