CDPQ og Cathay PE investerer i Ørsteds Greater Changhua 1 Havvindmøllepark

Ørsted har i dag indgået aftaler med et konsortium bestående af den globale institutionelle investor Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) og den taiwanske kapitalfond Cathay PE, som køber en ejerandel på i alt 50 % af Ørsteds Greater Changhua 1 Havvindmøllepark på 605 MW. CDPQ bliver hovedaktionæren af de to nye partnere.

Greater Changhua 1 er en del af havvindmølleparken Greater Changhua 1 & 2a på i alt 900 MW, som Ørsted er i gang med at opføre, og som forventes at stå færdig i 2022.

Som en del af aftalen indgår det, at Ørsted vil være ansvarlig for alle dele af EPC-kontrakten i forbindelse med opførelsen af Greater Changhua 1 Havvindmøllepark. Ørsted vil også levere langsigtede drifts- og vedligeholdelsesydelser fra sin base i Taichung Havn.

Martin Neubert, koncerndirektør og administrerende direktør for Ørsted Offshore, siger: ”Jeg er glad for at kunne byde vores mangeårige partner CDPQ og Cathay PE indenfor i Greater Changhua 1-projektet. Det er glædeligt, at institutionelle investorer endnu engang spiller en vigtig rolle i omstillingen til vedvarende energi og lavemissionsøkonomi. Dagens meddelelse er en milepæl for vores partnerskabs- og frasalgsmodel, som vi her for første gang gør brug af i Asien og Stillehavsområdet.”

I den samlede salgspris for Greater Changhua 1 Havvindmøllepark indgår ejerandelen på 50 % og forpligtelsen fra partnerne til at finansiere 50 % af betalingerne under EPC-kontrakten for vindmølleparken, hvilket omfatter både produktions- og transmissionsanlæg. Transaktionen samlede værdi er cirka NTD 75 milliarder (cirka 16 mia. kr.), som skal betales i løbet af 2021 og 2022.

Emmanuel Jaclot, koncerndirektør og chef for infrastruktur hos CDPQ, siger: ”Investeringen i Taiwan, som er et attraktivt marked for CDPQ, giver os muligheden for yderligere at diversificere vores tilstedeværelse i Asien. Som investor med bred erfaring i vedvarende energi opsøger vi muligheder for at udvikle nye energiprojekter og bidrage til omstillingen til en lavemissionsøkonomi. Vi arbejder side om side med vores mangeårige partner Ørsted samt den erfarne lokale investor Cathay PE, og vi er stolte over at støtte Greater Changhua 1-projektet, der kommer til at levere ren energi til mere end 650.000 taiwanske familier.”

Jeff Chang, Formand, Cathay PE, siger: “Vi er glade for at samarbejde med CDPQ om at investere i Greater Changhua 1-projektet sammen med Ørsted. Denne skelsættende transaktion er en vigtig milepæl i Taiwans energiomstilling mod en fremtid med lavemissioner, og den passer perfekt sammen med Cathay PE’s investeringsmandat til at investere i energiinfrastrukturprojekter af høj kvalitet sammen med partnere i verdensklasse.”

Matthias Bausenwein, chef for Ørsteds aktiviteter i Asien og Stillehavsområdet, siger: ”Vi ser frem til at samarbejde med vores nye partnere i konsortiet og til at understøtte Taiwans energiomstilling, ikke mindst gennem et stærkt samarbejde med den finansielle sektor i Taiwan. At hente langsigtede infrastrukturinvestorer og taiwanske banker ind i Greater Changhua 1-projektet er endnu en milepæl for det taiwanske marked og understreger landets rolle som pioner i Asien og Stillehavsområdet. Og selv om vi henter partnere ind, er det Ørsteds klare ambition at opføre og drive projektet i hele dets levetid.”

Investorernes ejerandel på 50 % af Greater Changhua 1-projektet vil blive finansieret gennem en kombination af egenkapital og langsigtede seniorlånefaciliteter fra 15 internationale og taiwanske banker og 2 taiwanske livsforsikringsselskaber samt 5 eksportkreditbureauer, som leverer lån og yder garanti.

Frasalget er betinget af de taiwanske myndigheders godkendelse.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2020.

Fakta om Ørsteds havvindprojekter i Taiwan

  • Havvindmølleparken Changhua 1 udgør 605 MW af havvindmølleparken Greater Changhua 1 & 2as samlede kapacitet på 900 MW, som Ørsted er gået i gang med at opføre, og som forventes at stå færdig i 2022.
  • Med en samlet kapacitet på 900 MW vil Greater Changhua 1 & 2a kunne forsyne ca. 1 million taiwanske husstande med grøn strøm.
  • Greater Changhua 1 & 2a kommer til at ligge 35-60 km ud for Changhua-regionens kyst.
  • I juni 2018 fik Ørsted tildelt retten til at opføre yderligere 920 MW havvind i Taiwan på sine sites Greater Changhua 2b & 4. Greater Changhua 2b & 4-projekterne skal opføres i 2025, såfremt nettilslutningen er klar, og såfremt Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om projekterne i 2023.
  • Ørsted er også medejer af Taiwans første havvindmøllepark i kommerciel skala, Formosa 1, hvis kapacitet på 8 MW blev udvidet til 128 MW i 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsteds presseafdeling
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.dk

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
alban@orsted.dk

CDPQ Media Relations
Conrad Harrington
+1 514 847 5493
charrington@cdpq.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.120 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Koncernen havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Få yderligere oplysninger om Ørsted på orsted.com.

Om CDPQ
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) er en langsigtet institutionel investor, der primært forvalter midler til offentlige eller delvist offentlige pensions- og forsikringsordninger. Pr. 30. juni 2020 udgjorde nettoaktiverne CAD 333 milliarder. Som en af Canadas førende institutionelle kapitalforvaltere investerer CDPQ globalt på de finansielle markeder og i kapitalfonde, infrastruktur, ejendomme og privat gæld. Du kan finde flere oplysninger på cdpq.com, ved at følge os på Twitter @LaCDPQ eller ved at besøge vores Facebook- eller LinkedIn-side.

Om Cathay Private Equity
Cathay Securities Investment Trust (Cathay SITE) er den største indenlandske kapitalforvalter i Taiwan. Da FSC i august 2017 godkendte, at ’Securities Investment Trust’-virksomheder kunne drive kapitalfondsvirksomhed, etablerede Cathay SITE et helejet datterselskab - Cathay Private Equity Ltd. Co. – til at fungere som General Partner, begynde kapitalrejsningsaktiviteter samt udpege holdet hos Cathay SITE til at forvalte fonden. I december 2018 blev ’Cathay Sustainable Private Equity Fund Limited Partnership’ lanceret, den første fond, der er rejst i Taiwan med en LP-struktur, og som fokuserer på infrastruktur og ’five-plus-two innovation industries’. Fonden investerer 100 % af sin kapital nationalt, med fokus på centrale industrier inden for Taiwans bæredygtighedsudvikling: cirkulær økonomi (fx genbrug af affald), vedvarende energi (fx sol- og vindkraft), og ’five-plus-two innovation industries’ (f.eks. Internet-of-Things, langvarig pleje, nye landbrugsløsninger) med støtte fra regeringen. Alle investeringer er miljømæssigt bæredygtige, følger langsigtede tendenser og fokuserer på nødvendige forhold. Fonden forventer at give et langvarigt, stabilt afkast, hvilket er velegnet til langsigtede kapitalinvesteringer for forsikrings- og pensionsselskaber.

 

Vedhæftet fil