Højesteret giver Ørsted medhold i brugen af navnet Ørsted

Højesteret har i dag afsagt dom i sagen vedrørende Ørsted-koncernens ret til at bruge navnet Ørsted, anlagt af syv bærere af Ørsted-navnet. Højesteret giver i dommen Ørsted medhold i, at selskabet har ret til at bruge navnet Ørsted. Dermed er der sat endeligt punktum i sagen.

Henrik Poulsen, adm. direktør i Ørsted, siger:

”Vi er meget tilfredse med, at Højesteret i sin dom giver os medhold i, at vi har ret til at bruge navnet Ørsted, og at denne sag nu er afsluttet. Vi skiftede i 2017 navn til Ørsted som en hyldest til H.C. Ørsted, som er en af Danmarks største videnskabsmænd gennem tiderne. For 200 år siden opdagede han elektromagnetismen og lagde dermed grunden til den måde, vi producerer elektricitet på i dag. Derfor synes vi, at Ørsted-navnet er det helt rigtige for vores virksomhed, og vi er glade for, at Højesteret stadfæster, at vi har retten til at bruge navnet.”

Ørsted samarbejder blandt andet med H.C. Ørsted Selskabet og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, som H.C. Ørsted grundlagde, om at øge kendskabet til H.C. Ørsted og hans banebrydende opdagelser.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Fakta om sagen
Under det tidligere navn DONG Energy offentliggjorde virksomheden den 2. oktober 2017, at den ville skifte navn til Ørsted efter den danske videnskabsmand Hans Christian Ørsted, som i 1820 opdagede elektromagnetismen.

Ørsted har anvendt navnet i mere end 100 år gennem ejerskabet af H.C. Ørsted Værket. Da værket blev navngivet i 100-året for opdagelsen af elektromagnetismen, skete det med opbakning fra mange af H.C. Ørsteds efterkommere.

I januar 2018 blev Ørsted stævnet af tre efterkommere af H.C. Ørsted, som fik tilslutning af yderligere fire, med krav om, at virksomheden ophørte med at bruge navnet. Sagen blev behandlet ved Sø- og Handelsretten i marts 2019, og i maj 2019 afsagde Sø- og Handelsretten dom til fordel for Ørsted, som altså kunne fortsætte med at bruge navnet. Dommen blev anket til Højesteret af de syv efterkommere i juni 2019. Højesteret har i dag afgjort, at Ørsted har ret til at gøre brug af navnet.

Om Ørsted
Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.120 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro).

 

Vedhæftet fil