Ørsteds finanskalender 2021

Ørsted har planlagt følgende datoer for regnskabsmeddelelser og ordinær generalforsamling:

15. januar 2021: Frist for aktionærerne for indlevering af emner til dagsordenen for den ordinære generalforsamling

3. februar 2021: Årsrapport 2020

1. marts 2021: Ordinær generalforsamling

2. marts 2021: Ørsted-aktier forventes handlet uden udbytte

4. marts 2021: Forventet udbetaling af udbytte

29. april 2021: Delårsrapport for første kvartal 2021

12. august 2021: Halvårsrapport for første halvår 2021

3. november 2021: Delårsrapport for de første ni måneder af 2021

De finansielle rapporter forventes offentliggjort omkring kl. 8.00 (CET) på de nævnte dage.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.120 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro).

Vedhæftet fil