Ørsted udsteder grønne obligationer i Taiwan

Ørsted har i dag sikret sig finansiering af sine investeringer i havvind i Taiwan ved at udstede grønne seniorobligationer på nominelt TWD 15 milliarder. Obligationerne er blevet udstedt i overensstemmelse med Ørsteds Green Finance Framework.

De nye, usikrede grønne seniorobligationer er fordelt på en 7-årig tranche med fast rente til en værdi af TWD 4 milliarder, en 10-årig tranche med fast rente til en værdi af TWD 3 milliarder og en 20-årig tranche med fast rente til en værdi af TWD 8 milliarder. Alle trancher har afregningsdato den 13. november 2020.

Sammendrag af den grønne fastrenteobligation på TWD 4 milliarder med udløb i 2027:

 • Udløbsdato: 13. november 2027
 • Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 0,60 %
 • Udstedelseskurs: 100 % af nominelt beløb
 • Noteret på Taipei Exchange

Sammendrag af den grønne fastrenteobligation på TWD 3 milliarder med udløb i 2030:

 • Udløbsdato: 13. november 2030
 • Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 0,70 %
 • Udstedelseskurs: 100 % af nominelt beløb
 • Noteret på Taipei Exchange

Sammendrag af den grønne fastrenteobligation på TWD 8 milliarder med udløb i 2040:

 • Udløbsdato: 13. november 2040
 • Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 0,98 %
 • Udstedelseskurs: 100 % af nominelt beløb
 • Noteret på Taipei Exchange

Marianne Wiinholt, CFO i Ørsted, siger:
"Vi er meget glade for den fortsatte interesse, som de taiwanske investorer har vist Ørsted ved at støtte vores finansiering af Greater Changhua 1 & 2a-projektet. Det er endnu en milepæl for os, og vi er stolte over at kunne bidrage til det taiwanske kapitalmarked gennem udstedelsen af grønne obligationer. Det understreger vores engagement i vores aktiviteter i Taiwan."

Matthias Bausenwein, chef for Ørsteds aktiviteter i Asien og Stillehavsområdet, siger:
"Dette er vores anden udstedelse af grønne obligationer på det taiwanske marked, og det er et udtryk for vores styrkede samarbejde med lokale finansielle institutioner om at opbygge et aktivt marked for grønne obligationer. Det er vigtigt for os at sikre, at en andel af vores finansiering kommer fra de lokale markeder, og vi byder deltagelsen fra lokale, finansielle partnere velkommen. Sammen bidrager vi til den langsigtede udvikling af havvindindustrien i Taiwan.”

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2020 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2020.

For yderligere information, kontakt venligst:
Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96
  

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.120 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil