Ørsted vil udstede grønne obligationer i Taiwan

Ørsted meddeler sin intention om at udstede grønne seniorobligationer i taiwanske dollar (TWD) med henblik på at finansiere sine fortsatte investeringer i havvindprojektet Greater Changhua 1 & 2a. Det er anden gang, Ørsted udsteder grønne TWD-obligationer på det taiwanske marked.

Ørsted sigter mod udstedelse af usikrede grønne seniorobligationer fordelt på tre trancher med en løbetid på henholdsvis 7, 10 og 20 år med en samlet nominel værdi på op til TWD 15 milliarder med forbehold for markedsvilkårene. Det endelige udstedelsesbeløb, trancher og prissætning af de grønne seniorobligationer vil blive fastsat, når bookbuilding-processen er afsluttet.

Obligationerne udstedes af Ørsted Wind Power TW Holding A/S under Ørsteds EMTN-program og understøttes af en garanti fra Ørsted A/S. Det udstedende datterselskab har opnået en twAA-rating fra Taiwan Rating (et datterselskab af Standard & Poor’s), der dækker Ørsted’s aktiviteter i Taiwan. Ørsted A/S har en Baa1-rating med ’stable outlook’ hos Moody’s, en rating på BBB+ med ’stable outlook’ hos Standard & Poor’s og en rating på BBB+ med ’stable outlook’ hos Fitch.

De grønne TWD-obligationer udstedes i overensstemmelse med Ørsteds Green Finance Framework, som efter vurdering af CICERO har fået tildelt ’Dark Green Shading’ (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).

Ørsted har valgt BNP Paribas, Cathay United Bank og CTBC Bank som 'mandated lead arrangers' på transaktionen.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2020 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2020.

For yderligere information, kontakt venligst:
Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.120 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil