Delårsrapport for de første ni måneder af 2020 – Stærke finansielle resultater. Transformation af porteføljen fuldendt.

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for de første ni måneder af 2020. Vores driftsresultat (EBITDA) udgjorde 13,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år.

Indtjeningen fra producerende hav- og landvindmølleparker steg med 16% til 11,6 mia. kr. som følge af øget elproduktion fra Hornsea 1, Borssele 1 & 2, Lockett, Sage Draw og Plum Creek.

I august afsluttede vi frasalget af vores danske eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretning. Handlen resulterede i en gevinst på 11,1 mia. kr. Nettoresultatet udgjorde herefter 14,6 mia. kr.

Afkastet af investeret kapital (ROCE) var på 9%.

Den grønne andel af vores el- og varmeproduktion steg fra 83% til 89%.

Vores forventninger til EBITDA er uændrede i forhold til forventningerne i vores delårsrapport for første halvår af 2020, og vi fastholder dermed vores forventninger til EBITDA på 16-17 mia. kr. i 2020. Desuden fastholder vi vores forventninger til bruttoinvesteringer på 28-30 mia. kr. i 2020.

Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger:
”På trods af den vedholdende COVID-19 krise har vores drift og finansielle resultater i tredje kvartal fortsat været stabile og fuldt på linje med vores forventninger fra starten af året.

I tredje kvartal 2020 nåede vi en vigtig strategisk milepæl for Ørsted, da vi med frasalget af vores danske eldistributions- (Radius), privatkunde- og udendørsbelysningsforretning til SEAS-NVE fuldendte transformationen af vores portefølje, så vi nu er et globalt energiselskab fokuseret på vedvarende energi.

Opførelsen af havvind-, landvind- og solenergiaktiver rundt om i verden forløber fortsat tilfredsstillende, til trods for de udfordringer som COVID-19 krisen har medført. Vi har i tredje kvartal færdiggjort landvindmølleparken Willow Creek i Nebraska, USA, og installeret alle vindmøller på den hollandske havvindmøllepark Borssele 1 & 2.
I september traf vi endelig investeringsbeslutning om landvindmølleparken Western Trail i Texas i USA. Projektet har en kapacitet på 367MW, er berettiget til 100% PTC, og forventes at blive idriftsat i tredje kvartal af 2021.

Derudover købte vi i oktober Haystack, et 298MW udviklingsprojekt inden for landvind beliggende i Nebraska, USA. Projektet, der er sidst i udviklingsfasen, er med til yderligere at udvide vores portefølje i SPP-regionen. Haystack forventes at blive idriftsat i fjerde kvartal 2021 og er også berettiget til 100% PTC.

Vi har i oktober afgivet bud i havvind-auktionen på op til 2,5GW i New York. Vi forventer at kende udfaldet af auktionen inden årets udgang.

Sammen med Yara, der er verdens førende gødningsproducent, har vi igangsat et fælles projekt om vedvarende brint i Holland. Projektet kommer til at omfatte et elektrolyseanlæg på 100MW, der skal producere vedvarende brint baseret på Ørsteds havvindmølleparker. Den vedvarende brint skal erstatte fossilbaseret brint i produktionen af grøn ammoniak på Yaras produktionsanlæg og vil potentielt medføre en reduktion på mere end 100.000 tons CO2 om året.

Midt i oktober idriftsatte vi vores Renescience-anlæg i Northwich i Storbritannien, efter den endelige performancetest var gennemført. Med idriftsættelsen af Renescience har vi nået en afgørende milepæl, og vi vil fortsat monitorere anlæggets ydeevne, samtidig med at vi undersøger det bredere kommercielle potentiale for affaldsbehandlingsteknologien.

I september udnævnte bestyrelsen Mads Nipper til min efterfølger som CEO for Ørsted. Mads er en yderst kompetent leder, og med hans visionære tilgang og strategiske evner er Ørsteds fortsatte globale ekspansion i rigtig gode hænder. Det var været et stort privilegie at være en del af Ørsted teamet gennem de seneste otte år. Dette bliver min sidste beretning som CEO, og jeg vil derfor slutte af med at udtrykke min dybeste taknemmelighed over for Ørsteds aktionærer, bestyrelse og ledelse og ikke mindst Ørsteds medarbejdere for deres kompromisløse indsats for at levere på vores vision samt deres tillid og støtte i min tid på posten.”

 
Finansielle hovedtal for tredje kvartal og de første ni måneder af 2020

mio. kr. Q3 2020 Q3 2019 % 9M 2020 9M 2019 %  
EBITDA 3.360 4.116 (18%) 13.121 12.871 2%  
Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter 12.016 1.443 n.a. 14.553 5.175 181%  
Periodens resultat fra ophørende aktiviteter 18 34 (47%) (26) (27) (4%)  
Periodens resultat 12.034 1.477 n.a. 14.527 5.148 182%  
Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.941 871 123% 9.710 8.263 18%  
Bruttoinvesteringer (9.263) (7.222) 28% (18.328) (14.489) 26%  
Frasalg 20.506 260 n.a. 20.558 2.927 n.a.  
Frie pengestrømme 13.184 (6.091) n.a. 11.940 (3.299) n.a.  
Rentebærende nettogæld 8.216 12.082 (32%) 8.216 12.082 (32%)  
FFO/justeret nettogæld 36% 47% (11%p) 36% 47% (11%p)  
ROCE 9% 29% (20%p) 9% 29% (20%p)  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations                   Investor Relations
Martin Barlebo                       Allan Bødskov Andersen
99 55 95 52                           99 55 79 96

Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere onsdag den 28. oktober 2020 kl. 14.00.

Danmark: 82 33 31 94 

International: +44 333 300 9274

USA: +1 833 526 8398

Telekonferencen kan følges live på:

https://edge.media-server.com/mmc/p/79p2v9ea

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før investorkaldet på:

www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Delårsrapporten kan downloades fra:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.120 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftede filer