Ørsted gennemfører salget af sin danske eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretning

Ørsted har i dag gennemført salget af sin danske eldistributionsforretning (Radius), privatkundeforretning og udendørsbelysningsforretning til SEAS-NVE.

Som en del af transaktionen er cirka 750 medarbejdere blevet overført fra Ørsted til SEAS-NVE.

Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger:
”SEAS-NVE er et godt nyt hjem for vores danske kundeaktiviteter. I Ørsted satser vi målrettet på global udbygning af grøn energiproduktion, og vores danske kundeaktiviteter ville ikke fremover få den opmærksomhed, som de er berettiget til. Derfor er vi ikke længere den rette ejer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til alle medarbejderne, som i en årrække har leveret en flot indsats for Ørsted og været en væsentlig bidragsyder til vores strategiske transformation.”

Transaktionen fører til udskiftninger i Ørsteds bestyrelse, idet de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hanne Steen Andersen og Poul Dreyer følger med til SEAS-NVE. I stedet indtræder de to suppleanter Daniel Tas Sandermann og Ole Henriksen i Ørsteds bestyrelse. Daniel Tas Sandermann har været ansat i Ørsted i fem år og er chef for Commercial & Strategy Execution i Markets & Bioenergy, og Ole Henriksen har været ansat i 13 år og arbejder som ingeniør i samme forretningsområde.

Thomas Thune Andersen, formand for Ørsted A/S, siger:
”Jeg vil gerne rette en stor tak til Hanne og Poul for deres store arbejde og for den dedikation, de har lagt i bestyrelsesarbejdet gennem henholdsvis 14 og 11 år. Jeg ønsker dem begge god vind fremover i SEAS-NVE.”

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til resultat eller investeringsniveau for regnskabsåret 2020.

For yderligere oplysninger:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil