Konkurrencemyndighederne og Energistyrelsen har godkendt Ørsteds frasalg af eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretningen

Den 18. september 2019 meddelte Ørsted, at selskabet havde indgået en aftale om at sælge den danske eldistributionsforretning (Radius) samt privatkunde- og udendørsbelysningsforretning til SEAS-NVE. Handlen var betinget af konkurrencemyndighedernes og Energistyrelsens godkendelse, og begge myndigheder har nu godkendt handlen.

Med myndighedernes godkendelse forventes salget endelig gennemført 31. august 2020.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til resultat eller investeringsniveau for regnskabsåret 2020.

For yderligere oplysninger:


Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.600 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil