Afslutning af aktietilbagekøbsprogram

Den 29. april 2020 iværksatte Ørsted et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i koncernmeddelelse nr. 17/2020. I henhold til programmet vil Ørsted i perioden fra den 29. april 2020 til og med 12. maj 2020 købe op til 84.000 stk. egne aktier, svarende til 0,02% af Ørsteds aktiekapital. Det maksimale samlede vederlag, Ørsted kan betale for aktierne, er 66 mio. kr. Programmet gennemføres i henhold til ’Safe Harbour’-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016.

I perioden fra 29. april 2020 til 12. maj 2020 har Ørsted tilbagekøbt i alt 84.000 aktier for et samlet beløb på 58,4 mio. kr.:

Handelsdag Tilbagekøbt
antal aktier
Gennemsnitlig
handelskurs
Beløb kr.
Akkumuleret for handelsdag 1-5 40.140 692,75 27.806.974
6:  6. maj 2020 3.719 683,72 2.542.754
7: 7.maj 2020 10.852 695,73 7.550.080
8: 11. maj 2020 14.878 697,11 10.371.659
9: 12 maj 2020 14.411 701,74 10.112.719
Akkumuleret for handelsdag 1-9 84.000 695,05 58.384.186

Aktietilbagekøbsprogrammet er nu afsluttet og det maksimale antal aktier på 84.000 stk. er tilbagekøbt.

Pr. dags dato ejer Ørsted 314.767 stk. aktier á nominelt 10 kr. i Ørsted, svarende til 0,07 % af det samlede antal udstedte aktier.

Oplysninger om de enkelte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af det vedhæftede bilag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt solcelle-, energilagrings- og bioenergianlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.600 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftede filer