Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Den 29. april 2020 iværksatte Ørsted et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i koncernmeddelelse nr. 17/2020. I henhold til programmet vil Ørsted i perioden fra den 29. april 2020 til og med 12. maj 2020 købe op til 84.000 stk. egne aktier, svarende til 0,02% af Ørsteds aktiekapital. Det maksimale samlede vederlag, Ørsted kan betale for aktierne, er 66 mio. kr. Programmet gennemføres i henhold til ’Safe Harbour’-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016.

I perioden fra 29. april til 5. maj har Ørsted tilbagekøbt i alt 40.140 aktier for et samlet beløb på 27,8 mio. kr.:

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal aktier

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb kr.

1: 29.april 2020

15.000

711,91

10.678.638

2: 30. april 2020

4.475

692,77

3.100.162

3: 1. maj 2020

3.567

682,83

2.435.651

4: 4. maj 2020

9.503

675,93

6.423.395

5: 5 maj 2020

7.595

680,60

5.169.127

Akkumuleret for handelsdag 1-5

40.140

692,75

27.806.974

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af det vedhæftede bilag.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

 

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

 

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.600 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.