Ørsted udskyder kapitalmarkedsdag

På grund af COVID-19-situationen har Ørsted besluttet at udskyde kapitalmarkedsdagen, som var planlagt til 10. juni 2020.

Det er i høj grad usikkert, om det efter omstændighederne vil være muligt at afholde det planlagte arrangement i London, og indtil videre vil vi sætte alle vores kræfter ind på at sikre vores medarbejderes og deres familiers sundhed og trivsel og opretholde forretningskontinuiteten. 

Vi udsendte 25. marts 2020 en koncernmeddelelse om indvirkningen af COVID-19 på Ørsteds driftsmæssige og finansielle resultater og risikofaktorer. Her er status uændret.

Vi håber, vi kan afholde kapitalmarkedsdagen hen mod slutningen af året, og vi vil melde en ny dato ud på et senere tidspunkt.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020 eller på det forventede investeringsniveau for 2020.

For yderligere oplysninger:


Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil