Ørsted opjusterer forventningerne til EBITDA for hele året

Ørsted opjusterer forventningerne for hele året med 1 mia. kr. og forventer nu, at EBITDA ekskl. indtjening fra nye partnerskabsaftaler udgør 16-17 mia. kr. i 2020.

Opjusteringen skyldes reviderede antagelser vedrørende frasalget af transmissionsanlægget, der hører til Hornsea 1.

For havvindmølleparker i Storbritannien opfører og sælger vi efterfølgende transmissionsanlægget som en del af det samlede projekt. Frasalget af transmissionsanlægget er et regulatorisk krav og gennemføres i en proces ledet af Ofgem, den britiske tilsynsmyndighed for gas- og elmarkeder.

På baggrund af fremdrift i frasalgsprocessen forventer vi nu, at den foretrukne tilbudsgiver har et lavere krav til afkast på transmissionsanlægget. Dette har to konsekvenser: Dels en positiv effekt på nutidsværdien (NPV) af vores egen ejerandel af transmissionsanlægget, idet vi fremover kommer til at betale lavere tariffer end forventet, dels øget indtjening fra den 50%-ejerandel af transmissionsanlægget, som vi sælger på vegne af vores partner.

Virkningen af sidstnævnte vil blive indregnet i EBITDA for 2020, mens EBITDA-effekten for vores egen ejerandel af anlægget vil blive realiseret over anlæggets levetid.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 92

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
  

Vedhæftet fil