Beslutninger på den ordinære generalforsamling 2020 i Ørsted A/S

Ørsted A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:


Den reviderede årsrapport for 2019 og fordeling af overskud

  • Ørsteds reviderede årsrapport for 2019 blev godkendt.
  • Udbetaling af udbytte på 10,5 kr. pr. aktie blev godkendt.

Decharge, vederlag og valg

  • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.
  • Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for 2020 blev godkendt.
  • Den foreslåede ændring af vederlagspolitikken blev godkendt.
  • Vederlagsrapporten blev godkendt.
  • Den foreslåede vedtægtsændring blev godkendt.
  • Generalforsamlingen genvalgte Thomas Thune Andersen som formand for bestyrelsen, Lene Skole som næstformand og Lynda Armstrong, Jørgen Kildahl, Dieter Wemmer og Peter Korsholm som medlemmer af bestyrelsen.
  • PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor for selskabet.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil