Ørsted indgår aftale om frasalg af selskabets LNG-forretning

Ørsted har i dag underskrevet en aftale om at sælge selskabets forretning for flydende naturgas (LNG) til det førende globale selskab inden for naturressourcer, Glencore. 

I december 2007 indgik Ørsted en langsigtet aftale med den hollandske LNG-terminal, Gate Terminal, i Rotterdam om retten til årligt at benytte tre milliarder kubikmeter gaskapacitet fra 2011 til 2031. I dag udgøres Ørsteds LNG-forretning af den langsigtede aftale med Gate Terminal i Rotterdam om gaskapacitet samt fem LNG-indkøbsaftaler.

Selvom Ørsteds LNG-team har klaret sig godt i de seneste par år, har forretningen været tabsgivende og forventes at blive ved med at være det i flere år. Det vil kræve yderligere kontraktuelle bindinger at gøre forretningen finansielt stærkere. Med Ørsteds globale ekspansion inden for vedvarende energi står det klart, at LNG-handel fremover ikke vil være en del af Ørsteds kerneforretning, og derfor bliver den del af forretningen solgt fra.

Handlen indebærer en betaling fra Ørsted til Glencore og vil give et tab, som overstiger vores aktuelle hensættelse relateret til vores LNG-aktiviteter. Derfor øger vi hensættelsen i 2019. Handlen vil have en positiv effekt på EBITDA fra 2020 og frem. Forventningerne til EBITDA for 2019 er uændrede.

Handlen er betinget af, at en række betingelser er opfyldt, og forventes afsluttet i løbet af sommeren 2020.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land, solenergi- og energilagringsanlæg samt bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ør-steds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Insta-gram og Twitter.

Vedhæftet fil