Tilbud om tilbagekøb af hybrid-obligationer – endeligt resultat

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).

Ørsted A/S (tidligere DONG Energy A/S) (”Ørsted”) annoncerer hermed resultatet af invitationen til ejere af Ørsteds EUR 600 mio. 3,0 % hybrid-obligation med forfald 6. november 3015 (”Obligationerne”) om at tilbyde Ørsted at købe sådanne Obligationer (Tilbuddet (Offer)).

Tilbuddet blev annonceret 27. november 2019 baseret på de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i Købstilbuddet dateret 27. november 2019 (Tender Offer Memorandum) udarbejdet af Ørsted. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der anvendes i denne meddelelse, og som ikke defineres specifikt heri, har den betydning, der fremgår af Købstilbuddet.

Tilbuddet udløb 5. december 2019 kl. 17:00 (dansk tid) (Expiration Deadline). Ved udløb af Tilbuddet havde Ørsted modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af Obligationer for et samlet nominelt beløb på EUR 523.717.000 i henhold til Tilbuddet.

Betinget af opfyldelse (eller undtagelse) af Refinansieringsbetingelserne (New Issue Conditions) indeholdt i Købstilbuddet annoncerer Ørsted hermed beslutningen om at acceptere tilbagekøb af alle Obligationer, der gyldigt er tilbudt tilbagekøbt i henhold til Tilbuddet som beskrevet nedenfor.

Beskrivelse: EUR 600.000.000 3,0 % hybrid-obligationer med forfald 6. november 3019

  • ISIN: XS1227607402
  • Tilbagekøbsrente (Purchase Yield): -0,35 %
  • Tilbagekøbspris (Purchase Price): 102,249 %
  • Tilbagekøbsbeløb: EUR 523.717.000
  • Nominelt beløb udestående efter afvikling af Tilbagekøbene: EUR 76.283.000

Den relevante Købspris (Purchase Price) vil, sammen med påløbne renter (Accrued Interest), blive afregnet over for ejerne (Holders) af de Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt af Ørsted. Afregning af tilbagekøbene forventes gennemført 9. december 2019. 

Betinget af opfyldelse (eller undtagelse) af Refinansieringsbetingelserne samt gennemførsel af Tilbuddet den 9. december 2019 vil mere end 80% af det samlede nominelle udestående beløb være blevet købt af Ørsted. I henhold til betingelserne for Obligationerne (Terms and Conditions) har Ørsted derfor muligheden for på et hvilket som helst tidspunkt med mellem 30 og 60 dages varsel at tilbagebetale og indfri de resterende udestående Obligationer til kurs pari med tillæg af Påløbne renter. Ørsted har til hensigt at udnytte denne mulighed efter gennemførsel af tilbagekøbet.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsted’s tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019 eller udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.


For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land, solenergi- og energilagringsanlæg samt bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil