Tilbud om tilbagekøb af hybrid-obligationer

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).

Denne meddelelse og ’Tender Offer Memorandum’ er ikke en opfordring til at deltage i Tilbuddet (the Offer) (som defineret nedenfor) i nogen jurisdiktion, hvor, eller til personer, til eller fra hvem, det er ulovligt at fremsætte en sådan invitation eller, at der er en sådan deltagelse i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Distribution af denne meddelelse og ’Tender Offer Memorandum’ kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov.

Ørsted A/S inviterer hermed ejere af dets:

      ·EUR 600.000.000 3,0% Hybrid Capital Securities med forfald i 3015 (“Obligationerne”; ISIN: XS1227607402)

til at tilbyde Ørsted A/S at købe sådanne obligationer på de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i købstilbuddet dateret 27. november 2019 (’Tender Offer Memorandum’) (’Tilbuddet’). Betegnelser med stort begyndelsesbogstav, der benyttes i denne meddelelse, og som ikke defineres specifikt, har den betydning, der fremgår af Tilbuddet.

Ørsted A/S vil (for obligationer købt i henhold til Tilbuddet) betale en Købspris (Purchase Price) beregnet på basis af et Købsafkast (Purchase Yield) på -0,35 % for Obligationerne.

Den relevante Købspris vil blive bekræftet så tidligt som praktisk muligt efter udløb af Tilbudsfristen (Expiration Deadline) der udløber kl. 17.00 (dansk tid) den 5. december 2019. Ørsted A/S betaler endvidere påløbne renter på Obligationerne købt i henhold til Tilbuddet.

Alene til orientering vil Købsprisen for Obligationerne være kurs 102,249 under forudsætning af, at Afviklingsdato (Settlement Date) er 9. December 2019. Skulle Afviklingsdatoen blive ændret, vil Købsprisen for Obligationerne blive genberegnet.

Ørsted A/S har til hensigt at acceptere køb af alle gyldigt tilbudte Obligationer.

Tilbuddet ske som led i Ørsted A/S' løbende optimering af gældsportefølje og kapitalstruktur. Tilbagekøbte Obligationer vil blive annulleret og vil ikke blive genudstedt eller videresolgt.

Obligationer, der ikke er gyldigt tilbudt og accepteret til tilbagekøb i henhold til Tilbuddet, vil forblive udestående og kan tilbagekøbes af Ørsted til kurs pari i perioden fra den 10. August til den 6. november 2020 i overensstemmelse med Obligationernes vilkår og betingelser.

I tilfælde af at 80% eller mere af den oprindelige hovedstol af Obligationerne er blevet tilbagekøbt og annulleret, kan Ørsted A/S på et hvilket som helst tidspunkt med mellem 30 og 60 dages varsel tilbagebetale og indfri de resterende udestående Obligationer til kurs pari med tillæg af påløbne renter.  

Tilbuddene er gældende fra i dag, 27. november 2019, og udløber kl. 17.00 (dansk tid) den 5. December 2019. Resultatet af Tilbuddet vil blive annonceret, så snart det er praktisk muligt efter udløb af Tilbudsfristen. Afvikling af Tilbuddene forventes at finde sted den 9. December 2019.

Yderligere oplysninger om Tilbuddet findes i ’Tender Offer Memorandum’, som er tilgængeligt via Tilbudsagenten (Tender Agent) (Lucid Issuer Service Limited, Tlf. +44 207 704 0880, e-mail: orsted@lucid-is.com) via følgende link: https://portal.lucid-is.com. For ikke registrerede brugere skal registreringsblanketten på https://portal.lucid-is.com/register?returnUrl
anvendes.

Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, MUFG Securities EMEA Plc. and J.P. Morgan Securities Plc. er udpeget som ’Dealer Managers’ på Tilbuddet om Tilbagekøb (Tender Offer).

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsted A/S' tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019 eller udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.


For yderligere information kan du kontakte:


Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96


Tilbuds- og distributionsbegrænsninger
Hverken denne meddelelse, ’Tender Offer Memorandum’ eller elektronisk transmission heraf udgør et tilbud om at købe eller en opfordring til at tilbyde salg af Obligationer (og tilbud af Obligationer til tilbagekøb i henhold til Tilbuddene vil ikke blive accepteret fra obligationsejere (Holders) (som defineret i Tender Offer Memorandum) i de tilfælde, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. I de jurisdiktioner, hvor værdipapir-, blue sky- eller andre love kræver, at et Tilbud gives af en autoriseret mægler eller forhandler, og nogen af de Dealer Managers (som defineret i Tender Offer Memorandum) eller nogen af deres respektive tilknyttede enheder er sådan en licenseret mægler eller forhandler i en sådan jurisdiktion, skal et sådant Tilbud anses for at være fra en sådan Dealer Manager eller sådan tilknyttet enhed på vegne af Ørsted A/S i sådan jurisdiktion.

’Tender Offer Memorandum’ indeholder visse tilbuds- og distributionsbegrænsninger, som enhver Obligationsejer (Noteholder) skal overholde.

 

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land, solenergi- og energilagringsanlæg samt bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter

 

 

 

Vedhæftet fil