Ørsted udsteder grønne obligationer i Taiwan med succes

Ørsted har i dag sikret sig finansiering til sine investeringer i havvind i Taiwan ved at udstede grønne seniorobligationer til en nominel værdi af 12 mia. taiwanske dollars (TWD). Det er første gang, at et udenlandsk selskab i Taiwan udsteder en grøn obligation i taiwanske dollars. Obligationerne udstedes i overensstemmelse med Ørsteds Green Finance Framework.

CFO i Ørsted, Marianne Wiinholt, siger:
”Vi er meget tilfredse med at have gennemført denne historiske transaktion, som er et vigtigt skridt i finansieringen af Changhua 1 & 2a-projektet. Vi er stolte af at være med til at udvikle det lokale finansmarked i forhold til grøn finansiering, og det understreger samtidig Ørsteds store fokus på grønne investeringer i Taiwan.”

Chef for Ørsteds aktiviteter i Asien og Stillehavsområdet, Matthias Bausenwein, siger:
”Dagens udstedelse af grønne obligationer afspejler vores ambition om at få knyttet tætte bånd til vores lokale finansielle institutioner og skabe et aktivt marked for grønne obligationer, der kan understøtte den langsigtede udbygning af havvindindustrien i Taiwan.”

Ørsted har afsluttet prissætningen af nye, usikrede grønne seniorobligationer til en samlet nominel værdi af TWD 12 mia., fordelt på to trancher med fast rente; én 7-årig til en værdi af TWD 4 mia., og én 15-årig til en værdi af TWD 8 mia. Begge trancher afregnes 19. november 2019.

Vigtige oplysninger om den grønne obligation med fast rente og en værdi af TWD 4 mia., som udløber i 2026:

  • Udløbsdato: 19. november 2026
  • Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 0,92 %
  • Pris: 100 % af det nominelle beløb
  • Notering: Taipei Exchange

Vigtige oplysninger om den grønne obligation med fast rente og en værdi af TWD 8 mia., som udløber i 2034:

  • Udløbsdato: 19. november 2034
  • Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 1,50 %
  • Pris: 100 % af det nominelle beløb
  • Notering: Taipei Exchange

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2019.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations        
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land og bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil