Ørsted udsteder grønne obligationer i Taiwan

Ørsted meddeler sin intention om at udstede grønne seniorobligationer i taiwanske dollar (TWD) med henblik på at skaffe grøn finansiering til Ørsteds betydelige investeringer i den taiwanske havvindsektor. Det er første gang, Ørsted udsteder TWD-obligationer på det taiwanske marked.

Ørsted udsteder usikrede grønne seniorobligationer fordelt på to trancher med en løbetid på henholdsvis 7 og 15 år til en samlet nominel værdi på op til TWD 12 mia. med forbehold for markedsvilkårene. Den endelige størrelse og prissætning af de grønne seniorobligationer vil blive fastsat, når bookbuilding-processen er afsluttet. Obligationerne udstedes af Ørsted Wind Power TW Holding A/S under Ørsteds EMTN-program og understøttes af en garanti fra Ørsted A/S. Den udstedende virksomhed har opnået en twAA rating fra Taiwan Rating (et datterselskab af Standard & Poor’s), der dækker virksomhedens aktiviteter i Taiwan.

De grønne TWD-obligationer udstedes i overensstemmelse med Ørsteds Green Finance Framework, som efter vurdering af CICERO har fået tildelt farven mørkegrøn (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).

Ørsted A/S har en Baa1-rating, stabilt outlook, hos Moody’s, en rating på BBB+, stabilt outlook, hos Standard & Poor’s og en rating på BBB+, stabilt outlook, hos Fitch.

Ørsted har valgt BNP Paribas og Bank of Taiwan til at fungere som såkaldte 'mandated lead arrangers' sammen med Deutsche Bank og CTBC som arrangører af obligationsudstedelsen.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2019.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations        
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land og bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil