Delårsrapport for de første ni måneder af 2019: Solide resultater og fortsat strategisk fremdrift

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for de første ni måneder af 2019. Vi opnåede et driftsresultat (EBITDA) på 12,9 mia. kr., svarende til en stigning på 19 % i forhold til de første ni måneder af 2018, og vi er således godt på vej til at indfri vores forventninger til året.

Indtjeningen fra vores havvindmølleparker i drift steg med 23 %, drevet af opstart af produktionen fra nye vindmølleparker. Derudover har vores landvindforretning bidraget positivt til udviklingen siden sidste år sammen med højere indtjening fra vores trading aktiviteter. Dette blev delvist modsvaret af højere projekt­udviklings­omkostninger, det positive resultat af en voldgiftssag om gaskøb i 2018 og en midlertidigt negativ effekt af vores gas på lager på grund af det betydelige fald i gaspriserne i 2019.

Den grønne andel af el- og varmeproduktionen steg fra 71 % til 83 %.

Afkast af investeret kapital (ROCE) steg til 29 %, svarende til en stigning på 6 procentpoint i forhold til de første ni måneder 2018.

Den 25. september øgede vi forventningerne til EBITDA (business performance) fra 15,5-16,5 mia. kr. til 16-17 mia. kr. som følge af afvisningen af kravene i Elsam-konkurrencesagen samt bedre vindhastigheder i august.

Vores retningsgivende EBITDA for de enkelte forretningsområder og forventninger til bruttoinvesteringer er uændrede i forhold til halvårsrapporten for 2019. Bruttoinvesteringerne forventes at udgøre 21-23 mia. kr.

Vi har i dag annonceret en opdatering af vores langsigtede finansielle mål, som blev præsenteret på vores kapitalmarkedsdag den 28. november 2018. Vi henviser til særskilt koncernmeddelelse.

Administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen siger:
”Vi havde et meget stærkt tredje kvartal med høje vindhastigheder og opstart af produktionen fra nye vindmølleparker. Driftsresultatet for årets første ni måneder udgjorde 12,9 mia. kr., hvilket svarer til vores forventninger og betyder, at vi er godt på vej mod at opfylde forventningerne til året på 16-17 mia. kr. 

Vi underskrev i september en aftale om at sælge vores danske aktiviteter inden for eldistribution (Radius), privatkunder og udendørsbelysningsaktiviteter til SEAS-NVE. Aftalen er attraktiv for Ørsteds aktionærer og sikrer kunderne og vores dygtige medarbejdere en tryg base i fremtiden. Vi vil bruge provenuet fra salget til at fortsætte vores globale investeringer i grøn energi. Vi forventer, at transaktionen bliver afsluttet i første halvår af 2020.

I begyndelsen af oktober 2019 blev den sidste af de 174 vindmøller installeret på Hornsea 1. Havvindmølleparken gennemgår i øjeblikket en periode med omfattende test- og idriftsættelsesaktiviteter og forventes at blive sat i kommerciel drift i fjerde kvartal af 2019. Hornsea 1 er verdens største havvindmøllepark med en kapacitet på 1.218 MW og kommer til at levere grøn strøm til mere end 1 mio. britiske husstande.

Vi har valgt GE som foretrukken vindmølleleverandør til vores midtatlantiske klynge (Ocean Wind og Skipjack). Disse projekter vil bane vejen for udrulningen af GE’s Haliade-X 12 MW-vindmølle, hvilket er endnu et bevis på, at vi er førende inden for ny teknologi. Derudover har vi indgået kontrakter med Siemens Gamesa om levering af vindmøller til vores havvindprojekter i Taiwan (Greater Changhua 1 & 2a) og den nordøstlige klynge i USA (Sunrise Wind, Revolution Wind og South Fork).

Den amerikanske delstat New York valgte i juli Sunrise Wind som den foretrukne tilbudsgiver til en havvindmøllepark på 880 MW. I oktober indgik Sunrise Wind en 25-årig elkøbsaftale med New Yorks energiforsknings- og udviklingsforvaltning (New York State Energy Research & Development Authority – NYSERDA). Prisen ('fixed all-in price') udgør USD 110,37 pr. MWh1. Sunrise Wind er et 50/50-partnerskab mellem Ørsted og Eversource, vores samarbejdspartner i New England-området. Havvindmølleparken forventes at stå færdig i 2024, forudsat at Ørsted og Eversource træffer endelig investeringsbeslutning.

I Polen er vi blevet valgt af PGE, Polska Grupa Energetyczna, til at indlede en dialog vedrørende deres salg af en andel på 50 % i to havvindprojekter i Østersøen med en samlet kapacitet på op til 2,5GW.

I august besluttede vi at opføre landvindmølleparken Plum Creek på 230 MW i Nebraska, USA. Opførelsen er påbegyndt, og vi forventer, at vindmølleparken står færdig i løbet af fjerde kvartal 2020.

Vi er meget tilfredse med de solide resultater og den strategiske fremdrift i tredje kvartal mens vi fortsætter med at udbygge vores position som verdensførende inden for grøn energi.”

1) Svarende til en levelised 2017-pris på USD 79,50 pr. MWh

Finansielle hovedtal for tredje kvartal og de første ni måneder af 2019:

mio. kr.Q3 2019Q3 2018%9M 20199M 2018%
EBITDA4.1162.22585%12.87110.82319%
Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter1.443418245%5.1754.32620%
Periodens resultat fra ophørende aktiviteter34(13)n.a.(27)(24)13%
Periodens resultat1.477405265%5.1484.30220%
Pengestrømme fra driftsaktivitet871(117)n.a.8.2632.778197%
Bruttoinvesteringer(7.222)(4.385)65%(14.489)(9.565)51%
Frasalg260380(32%)2.9271.201144%
Frie pengestrømme(6.091)(4.122)48%(3.299)(5.586)(41%)
Rentebærende nettogæld12.0828.95735%12.0828.95735%
FFO/justeret nettogæld (sidste 12 måneder)47%42%5%p47%42%5%p
ROCE (sidste 12 måneder)29%23%6%p29%23%6%p

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations         Investor Relations
Martin Barlebo             Allan Bødskov Andersen
99 55 95 52                 99 55 79 96


Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere onsdag den 30. oktober 2019 kl. 10.00.

Danmark: 35 44 55 83
Storbritannien: +44 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

Telekonferencen kan følges live på:
https://orsted.eventcdn.net/2019q3/ 

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på:
orsted.com/da/Financial-reports-and-presentations

Delårsrapporten kan downloades fra:
orsted.com/da/Financial-reports-and-presentations


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land og bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftede filer