Elsam frifindes på ny for konkurrencemyndighedernes påstand om misbrug. Hensættelse tilbageføres.

Vestre Landsret frifandt den 24. maj 2018 Elsam (nu Ørsted) for konkurrencemyndighedernes påstand om, at Elsam skulle have misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

Konkurrencemyndighederne havde oprindeligt i en tilsvarende sag fundet, at Elsam tillige skulle have misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i andet halvår 2003 og hele 2004. Elsam havde også indbragt denne afgørelse for Sø- og Handelsretten, hvor den blev sat i bero for at afvente udfaldet af sagen for perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

I lyset af Vestre Landsrets dom er parterne blevet enige om, at Elsam også frifindes for påstanden om, at Elsam skulle have misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden andet halvår 2003 og hele 2004. Retten har på den baggrund tilkendt Elsam 1,5 mio. kr. i sagsomkostninger og afsluttet sagen.

Dermed er sagerne mellem Elsam og konkurrencemyndighederne endeligt afsluttet.

”Vi er godt tilfredse med, at sagerne med konkurrencemyndighederne nu er afsluttet, og at Elsam frifindes for alle påstande om overtrædelse af konkurrencereglerne,” siger Ørsteds CFO, Marianne Wiinholt.

I 2007 lagde 1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen sag an mod Elsam med krav om erstatning for tab lidt som følge af konkurrencemyndighedernes påståede overtrædelse af konkurrencereglerne.

På trods af at Elsam nu er frifundet for konkurrencemyndighedernes påstande om overtrædelse af konkurrencereglerne, har de erstatningssøgende valgt at fastholde deres krav om erstatning og fortsætter deres sag.

Tilbagefører hensættelse og opjusterer EBITDA guidance
Ørsted har hensat 298 mio. kr. med tillæg af procesrenter fra erstatningssagens begyndelse til dækning af eventuel erstatning. Da Elsam nu er frifundet for konkurrencemyndighedernes påstande om overtrædelse af konkurrencereglerne, tilbagefører Ørsted nu hensættelsen.

Tilbageførslen af hensættelsen i kombination med bedre end forventede vindhastigheder i august gør, at forventningerne til EBITDA for regnskabsåret 2019 øges med 0,5 mia. kr. til 16-17 mia. kr.

Fakta om Elsam-sagerne

 • I november 2005 afgjorde Konkurrencerådet, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af el i Vestdanmark til at opkræve for høje priser i andet halvår 2003 og hele 2004.
 • I november 2006 ophævede Konkurrenceankenævnet Konkurrencerådets afgørelse, men udtalte dog samtidig, at Elsam i et vist omfang havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af el i Vestdanmark til at styre prisdannelsen i perioden andet halvår 2003 og hele 2004.
 • I januar 2007 indbragte Elsam sagen vedrørende perioden andet halvår 2003 og hele 2004 for Sø- og Handelsretten. Sidenhen udsatte Sø- og Handelsretten sagen for at afvente udfaldet af den tilsvarende sag vedrørende perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.
 • Konkurrencerådet traf i 2007 afgørelse om, at Elsam havde misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2006.
 • Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 2008 Konkurrencerådets afgørelse for perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006, men ophævede og hjemviste afgørelsen for andet halvår af 2006.
 • Elsam indbragte i 2008 Konkurrenceankenævnets afgørelse vedrørende perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006 for Sø- og Handelsretten.
 • I 2007 anlagde 1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen erstatningssag mod Elsam angående tab i perioden fra 1. juli 2003 til 31. december 2006.
 • Sø- og Handelsretten gav d. 30. august 2016 konkurrencemyndighederne medhold i, at Elsam overtrådte konkurrencereglerne i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.
 • Vestre Landsret frifandt d. 24. maj 2018 Ørsted for at have overtrådt konkurrencereglerne.
 • Procesbevillingsnævnet afviste d. 25. oktober 2018 at give konkurrencemyndighederne tilladelse til at anke sagen til Højesteret.
 • Retten afsluttede sagen den 25. september 2019, efter parterne var blevet enige om, at Elsam frifindes for påstanden om, at Elsam havde misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden andet halvår 2003 og hele 2004. Retten tilkendte tillige Elsam 1,5 mio. kr. i sagsomkostninger.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 97 69


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land og bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.300 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil