Ørsted indgår aftale om at frasælge sine danske aktiviteter inden for eldistribution, privatkunder og udendørsbelysning til SEAS-NVE

Ørsted har i dag underskrevet en aftale om at frasælge sin danske eldistributionsforretning (Radius) samt sin privatkunde- og udendørsbelysningsforretning til SEAS-NVE for 21,3 mia. kr. på kontant og gældfri basis. Provenuet bliver betalt kontant ved closing af handlen.

Aftalen er blevet indgået på baggrund af et uopfordret, ikke-bindende tilbud, som Ørsted modtog fra SEAS-NVE i anden halvdel af juni 2019.

Aftalen ligger i forlængelse af beslutningen, som Ørsteds bestyrelse og direktion traf i juni 2018, om at Ørsted på lang sigt ikke er den bedste ejer af disse aktiviteter. Beslutningen førte til, at Ørsted i efteråret 2018 igangsatte en struktureret salgsproces vedrørende disse aktiviteter. Denne salgsproces blev indstillet i januar 2019, da der ikke længere var den fornødne politiske opbakning til at fortsætte processen.

Ørsteds strategiske ambition om at blive en globalt førende virksomhed inden for grøn energi og selskabets markante ekspansion inden for vedvarende energiproduktion ville yderligere reducere den strategiske og økonomiske betydning af den danske downstream-forretning i de kommende år.

Ørsteds administrerende direktør og koncernchef, Henrik Poulsen, siger:

"Med Ørsteds globale ekspansion inden for vedvarende energi er vi ikke længere den rette ejer af Radius og den danske privatkunde- og udendørsbelysningsforretning. Vi er derfor glade for at indgå en aftale med SEAS-NVE, som er Danmarks næststørste forbrugerejede forsyningsselskab, om at købe disse forretninger. Aftalen er attraktiv for Ørsteds aktionærer og sikrer et godt fremtidigt hjem for kunderne og vores dygtige medarbejdere. Provenuet, vi får fra salget, vil vi bruge til at fortsætte vores globale investeringer i grøn energi."

Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes og Energistyrelsens godkendelse. Closing af handlen forventes at finde sted i første halvår 2020.

Ved closing af handlen overgår ca. 750 medarbejdere i Radius og den danske privatkunde- og udendørsbelysningsforretning til SEAS-NVE.

Når handlen gennemføres, forventer vi, at den vil give et resultat ved salg af virksomheder (ikke en del af EBITDA) på 11-12 mia. kr. afhængig af den investerede kapital på tidspunktet for closing.

Danske Bank og Citigroup har fungeret som Ørsteds finansielle rådgivere i forbindelse med aftalen.

Oplysningerne i denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 97 69


Fakta om eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretningen

  • Eldistributionsforretningen (Radius) har ca. 1 mio. elkunder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland. El til kunderne distribueres via et distributionsnet på samlet ca. 19.000 km.
  • Privatkundeforretningen sælger el til ca. 717.000 kunder, gas til ca. 105.000 kunder og har ca. 44.000 varmekunder.
  • Udendørsbelysningsforretningen driver og vedligeholder ca. 145.000 gadelygter i 15 kommuner på Sjælland.
  • I 1. halvår 2019 tegnede disse tre forretninger sig for 7,9 % (0,7 mia. kr.) af Ørsteds driftsresultat (EBITDA) og 9,4 % (8,6 mia. kr.) af selskabets investerede kapital.


Fakta om SEAS-NVE

SEAS-NVE er Danmarks næststørste andelsejede energiselskab. Gennem 100 år er SEAS-NVE vokset fra to små energiselskaber på Sjælland til en koncern med mere end 390.000 andelshavere. SEAS-NVE leverer blandt andet strøm til størstedelen af Sjælland, har et højteknologisk fibernet og servicerer landets geografisk længste elnet. Virksomheden har 978 medarbejdere og omsatte i 2018 for 7,3 mia. kr.


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land og bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.300 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil