Ørsted udsteder grønne obligationer

Ørsted A/S annoncerer sin intention om at udstede grønne seniorobligationer i Storbritannien for at finansiere sin grønne omstilling frem mod 2025 herunder investeringen i havvindmølleparken Hornsea 2 med en samlet kapacitet på 1.386 MW.

Formålet er at udstede flere trancher usikrede grønne GBP-Sterling seniorobligationer afhængigt af markedsvilkårene. Trancherne kan inkludere benchmark-størrelse, nominelle fastrente-obligationer med en forventet løbetid på 8 og 14 år sammen med en potentiel inflations-indekseret tranche (indekseret til enten UK RPI eller CPI) med en forventet løbetid på 15 år.

Obligationerne vil blive udstedt som grønne obligationer, hvor provenuet vil blive anvendt til at finansiere Ørsted’s investeringer i havvindmølleprojekter i overensstemmelse med Ørsteds ’Green Finance Framework’, som blev opdateret i april 2019 med Nordea som Ørsted’s ’Green Finance Advisor’. Programmet har modtaget en ’second-opinion’ og fået tildelt farven mørkegrøn (’Dark Green Shading’) fra Cicero (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).

Den endelige størrelse og prissætning af de grønne obligationer vil blive fastsat, når bookbuilding-processen lukker.  Ørsted A/S har en rating på Baa1 med stabilt outlook hos Moody's, BBB+ med stabilt outlook hos Standard & Poor's og BBB+ med stabilt outlook hos Fitch.

Ørsted har udpeget Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International PLC og NatWest Market PLC som joint lead managers for udstedelsen af obligationerne..

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2019 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Daniel Lerup
+45 99 55 97 22

Finance DCS, Treasury & Risk Management
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 6.200 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2018 havde selskabet en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,7 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil