Delårsrapport for første kvartal 2019: God start på året – driftsresultat i tråd med forventningerne

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første kvartal 2019.

Vi opnåede et driftsresultat (EBITDA) på 5,1 mia. kr., et fald på 7% sammenlignet med første kvartal 2018. Faldet var ventet og skyldtes primært et positivt engangsbeløb efter afslutningen af en voldgiftssag i første kvartal 2018 samt cyklisk lavere indtjening fra vores gasportefølje i Customer Solutions. Dette blev delvist modsvaret af en stigning på 13% i indtjeningen fra producerende havvindmølleparker og indtjeningen fra vores nye landvindmølleparker.

Afkast af investeret kapital (ROCE) steg marginalt til 28% fra 27% i første kvartal 2018.

Den grønne andel af produktionen steg fra 68% til 80%.

Vores forventninger til 2019 er uændrede i forhold til forventningerne i årsrapporten for 2018. EBITDA, eksklusive nye partnerskaber, forventes at udgøre 15,5-16,5 mia. kr., og bruttoinvesteringerne forventes at udgøre 21-23 mia. kr.


Administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen siger:

”Vi leverede et stærkt resultat i tråd med forventningerne. Vores guidance for helåret er uændret.  

I første kvartal fortsatte vi med at styrke vores portefølje inden for både Offshore og Onshore.

I april traf vi endelig investeringsbeslutning om det 900 MW taiwanske havvindprojekt Greater Changhua 1 & 2a efter at have opnået etableringstilladelse og godkendelse af leverandørplanen samt indgået en elkøbsaftale med Taipower.

Vi har budt på havvindprojekter i Frankrig, Holland og USA. Resultatet af alle fem udbud og auktioner forventes i løbet af de kommende tre måneder.

I april traf vi endelig investeringsbeslutning for landvindmølleparken Sage Draw på 338 MW, som forventes at være driftsklar i første kvartal 2020.

Herudover har vi indgået en aftale om at købe et datterselskab af USA-baserede Coronal Energy. Datterselskabet er en national sol- og batteriudvikler med en væsentlig pipeline af projekter inden for sol og batterilagring, hvilket er med til at udbygge vores kompetence- og vidensplatform samt give adgang til nye, attraktive regionale markeder.

Vi er fortsat meget tilfredse med Ørsteds driftsmæssige og finansielle resultater, og vi fortsætter arbejdet med at udbygge vores position som en global leder inden for grøn energi.”


Finansielle hovedtal for første kvartal 2019:

mio. kr.Q1 2019Q1 2018%
EBITDA5.1305.519(7%)
Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter2.6393.032(13%)
Periodens resultat fra ophørende aktiviteter(43)8n.a.
Periodens resultat2.5963.040(15%)
Pengestrømme fra driftsaktivitet(118)(398)(70%)
Bruttoinvesteringer(3.899)(2.071)88%
Frasalg2.678835221%
Frie pengestrømme(1.339)(1.634)(18%)
Rentebærende nettogæld9.1114.331110%
FFO/justeret nettogæld (sidste 12 måneder)46%46%0%p
ROCE (sidste 12 måneder)28%27%1%p


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations                   Investor Relations
Martin Barlebo                       Daniel Lerup
99 55 95 52                           99 55 97 22

Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere onsdag den 1. maj 2019 kl. 10.00.

Danmark: 35 44 55 83
Storbritannien: +44 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604


Telekonferencen kan følges live på:

https://orsted.eventcdn.net/201905q1/

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på:
Orsted.com/da/Investors/IR-material/Financial-reports-and-presentations

Delårsrapporten kan downloades på:
Orsted.com/da/Investors/IR-material/Financial-reports-and-presentations


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 6.200 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftede filer