Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om havvindmølleparken Changhua 1 og 2a

Ørsteds bestyrelse har truffet endelig investeringsbeslutning om havvindmølleparken Changhua 1 og 2a i Taiwan. Forud for beslutningen godkendte Taiwans økonomiministerium Ørsteds lokale forsyningskædeplan, og Ørsted har efterfølgende underskrevet en elkøbsaftale med Taipower til den indfødningstarif, der blev offentliggjort den 30. januar 2019.

Changhua 1 og 2a bliver placeret 35-50 km ud for Changhua-provinsens kyst og får en kapacitet på ca. 900 MW, hvilket er nok til at forsyne ca. 1 million taiwanske husstande med grøn strøm. Havvindmølleparken opføres i 2021 og 2022.

Martin Neubert, koncerndirektør og administrerende direktør, Ørsted Offshore, siger:

”I de seneste par måneder har vi arbejdet intensivt med at få etableringstilladelse, genforhandle kontrakter, få vores forsyningskædeplan godkendt og få underskrevet elkøbsaftalen. Takket være et tæt og stærkt samarbejde med leverandører, Taipower og beslutningstagere i Taiwan er det lykkedes at nå alle disse milepæle. Derfor kan vi nu træffe endelig investeringsbeslutning om dette banebrydende projekt, som vil vise, hvordan havvind kan bidrage til at nedbringe energisystemernes CO2-udledning i Taiwan og i hele Asien og Stillehavsområdet."

Matthias Bausenwein, chef for Ørsteds aktiviteter i Asien og Stillehavsområdet, siger:

”Med Changhua 1 og 2a, som er den første havvindmøllepark, hvor der træffes investeringsbeslutning på baggrund af kravene om lokalt indhold, investerer Ørsted betydeligt i Taiwans omstilling til vedvarende energi, og investeringen vil få væsentlig betydning for lokal jobskabelse og industriel udvikling. Vi er stolte over, at vi har sikret en høj andel af lokale leverancer på projektet, og vi påbegynder anlægsarbejdet på land allerede i næste måned.”

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.

Om Ørsted i Taiwan

  • I April 2018 tildelte Taiwan Ørsted retten til at tilslutte Changhua 1 og 2a til Taiwans elnet.
  • I juni 2018 fik Ørsted tildelt retten til at opføre yderligere 920 MW havvind i Taiwan på sine sites Changhua 2b og 4. Changhua 2b og 4 bliver opført i 2025, såfremt Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om projekterne i 2023.
  • Ørsteds Greater Changhua-havvindprojekter har en samlet potentiel kapacitet på 2,4 GW. I alt er omkring 1,8 GW øremærket til udbygningen i 2021 og 2025, og de resterende ca. 0,6 GW kan deltage i fremtidige auktioner.
  • Ørsted er medejer af Taiwans første kommercielle havvindmølleprojekt, Formosa 1 på 128 MW, som i øjeblikket er under opførelse og forventes at være driftsklar inden udgangen af 2019.

Ørsted er verdens førende virksomhed inden for havvind og har mere end 1.100 havvindmøller i drift. Ørsted har installeret ca. 5,6 GW havvindkapacitet og har yderligere 4,3 GW under opførelse, herunder Changhua 1 og 2a. Derudover har Ørsted sikret sig rettighederne til at bygge ca. 1 GW havvind i USA i 2023, ca. 1,1 GW i Tyskland i 2025 og ca. 0,9 GW ekstra kapacitet i Taiwan. Ørsteds ambition er at have installeret en samlet global havvindkapacitet på 15 GW i 2025.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.dk

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 97 22
danil@orsted.dk 


Om Ørsted

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 6.080 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2018 havde selskabet en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,7 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil