Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ørsted A/S

Den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S afholdes tirsdag den 5. marts 2019 kl. 10.00 i Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, indgang 1, 2300 København S. Dørene åbnes kl. 9.00.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  • godkendelse af årsrapporten for 2018 og anvendelse af overskud
  • beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen
  • valg af og honorar til bestyrelsesmedlemmer
  • valg af revisor.

Dagsordenen er beskrevet nærmere i vedlagte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Ørsteds bestyrelse foreslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra otte til seks medlemmer valgt af generalforsamlingen. Som følge af forslaget fratræder Benny D. Loft og Pia Gjellerup, som er de længst siddende bestyrelsesmedlemmer. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt, herunder formanden og næstformanden.

”Jeg vil gerne takke Pia Gjellerup og Benny D. Loft for det store arbejde, de har udført for bestyrelsen i løbet af de seneste syv år, både i bestyrelseslokalet og gennem deres arbejde i bestyrelsesudvalgene,” siger formand for bestyrelsen i Ørsted A/S Thomas Thune Andersen.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 97 22­


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 6.080 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2018 havde selskabet en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,7 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter

Vedhæftede filer