Finansministeriet har meddelt Ørsted, at der ikke længere er politisk opbakning til at fortsætte salgsprocessen vedr. den danske eldistributions- og privatkundeforretning

Ørsted meddelte den 26. juni 2018, at selskabet igangsatte en struktureret salgsproces for den danske eldistributionsforretning, privatkunde-forretning for el og gas samt forretningen for udendørsbelysning.

Disse forretninger er alle veldrevne og med en høj kundetilfredshed, men forventes i fremtiden at få stadigt mindre strategisk og finansiel betydning i koncernen i takt med Ørsteds markante internationale vækst inden for grøn energi. I 2017 udgjorde de nævnte forretninger 5,6% af Ørsteds samlede driftsindtjening.

Ørsteds bestyrelse besluttede derfor den 26. juni 2018, efter forudgående dialog med den danske stat, der er Ørsteds majoritetsaktionær, at igangsætte en struktureret salgsproces med henblik på at finde en ny ejer for disse forretninger. Alle interesserede bydere blev inviteret til at tage del i processen. Kriterierne for en transaktion var at opnå en god pris og tilfredsstillende salgsbetingelser samt en køber, der ville drive forretningen videre på ansvarlig vis.  

Ørsted definerede i den sammenhæng en række kriterier, som en køber skulle leve op til. Disse kriterier er baseret på internationale retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift, blandt andet inden for skattelovgivning, internationale sanktioner, hvidvaskregler og korruptionslovgivning. Det forventedes, at bestyrelsen, med opbakning fra aktionærerne, ville træffe beslutning om et eventuelt salg inden udgangen af første halvår 2019.

Feltet af mulige købere er nu blevet afgrænset til et mindre antal potentielle købere, der alle opfylder køberkriterierne. Det potentielle køberfelt omfatter udelukkende pensionskasser og forsyningsselskaber fra Danmark og vestlige OECD-lande, som alle har stor erfaring med at eje og drive infrastruktur og lignende aktiviteter i Vesteuropa.

Finansministeriet har nu til Ørsteds overraskelse meddelt, at der ikke længere er politisk opbakning til at fortsætte den strukturerede salgsproces.

Ørsteds ledelse vurderer fortsat, at det er i selskabets, aktionærernes og kundernes interesse, at eldistributionsforretningen, privatkunde-forretningen for el og gas samt forretningen for udendørsbelysning overgår til et nyt ejerskab.

Ørsteds bestyrelse vil nu vurdere situationen og drøfte de næste skridt.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds finansielle forventninger til regnskabsåret 2018.


For yderligere information:

Media Relations                   Investor Relations
Martin Barlebo                       Daniel Lerup
99 55 95 52                           99 55 97 22

Vedhæftet fil