Forsinkelse af etableringstilladelse og elkøbsaftale på taiwanske havvindmølleprojekter

Forsinkelse af etableringstilladelse og elkøbsaftale på taiwanske havvindmølleprojekter

I april 2018 tildelte Taiwans økonomiministerium Ørsted retten til at installere 900 MW havvind i 2021 på sine projekter Changhua 1 og 2a.

I overensstemmelse med den lokale lovgivning blev deadline for underskrift af 2018-elskøbsaftalen forlænget til 2. januar 2019. Da Taiwans Bureau of Energy ikke har udstedt en etableringstilladelse til projekterne inden for lokal kontortid, er det ikke længere muligt for Ørsted og det taiwanske eldistributionsselskab Taipower at underskrive en 2018-elkøbsaftale for Changhua 1 og 2a.

Indfødningstariffen for 2019 ligger endnu ikke fast. Men i november foreslog Taiwans regering en 2019-tariff på TWD 5.106 (ca. EUR 145) pr. MWh samt et produktionsloft på 3.600 fuldlasttimer pr. år.

Martin Neubert, CEO i Ørsted Offshore, siger:

”Vi er skuffede over processen og forsinkelsen af etableringstilladelsen og elkøbsaftalen. Vi vil nu sætte tingene på hold og genbesøge alle vores projektaktiviteter, tidsplanen for projekterne, samt vores aftaler og kontrakter med forsyningskæden, da vi havde forudsat underskrift af elskøbsaftalen i 2018. Vi er meget bekymrede over den foreslåede indfødningstarif for 2019 og det nyligt foreslåede loft for antal årlige fuldlasttimer. Der skal ske væsentlige ændringer i disse forslag, før vi kan bevæge os i retning af at træffe endelig investeringsbeslutning på projekterne.”

Indfødningstariffen skal afspejle de ekstraordinært høje omkostninger på Changhua 1 og 2a, som primært skyldes, at der skal skabes en lokal forsyningskæde i stor skala, at netinfrastrukturen på land skal forstærkes, og at der skal bygges, drives og vedligeholdes havvindmølleparker i et udfordrende farvand, hvor tyfoner og jordskælv kan forekomme.

”De foreslåede ændringer med tilbagevirkende kraft kan bringe etableringen af en lokal forsyningskæde i fare, skade den planlagte omstilling til vedvarende energi og skabe væsentlig usikkerhed blandt infrastrukturinvestorer med interesse for Taiwan. Kun med stabile og forudsigelige rammebetingelser har Taiwan potentiale for at producere grøn energi i stor skala og samtidig skabe lokale arbejdspladser i tusindvis og gøre Taiwan til et knudepunkt for havvind i Asien og Stillehavsområdet,” siger Martin Neubert.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2018 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2018.

Om Ørsted i Taiwan

  • I april 2018 tildelte Taiwan Ørsted retten til at tilslutte 900 MW havvind fra Ørsteds Greater Changhua-havvindmølleparker til Taiwans elnet i 2021.
     
  • I juni 2018 vandt Ørsted retten til at opføre yderligere 920 MW havvindkapacitet på sine Greater Changhua-projekter. Hvis Ørsted træffer den endelige investeringsbeslutning, vil projekterne blive opført i 2025.
     
  • Ørsteds Greater Changhua-projekter har tilsammen potentielt en havvindkapacitet på 2,4 GW. Omkring 1,8 GW er nu blevet øremærket til udbygningen i 2021 og 2025, og de resterende ca. 0,6 GW kan deltage i fremtidige auktioner. 
     
  • Ørsted er også medejer af Taiwans første havvindmølleprojekt i kommerciel skala, Formosa 1, som i 2019 vil blive udvidet fra de nuværende 8 MW til 128 MW.

Ørsted er verdens førende virksomhed inden for havvind og driver over 1.100 havvindmøller. Ørsted har i alt installeret ca. 5,6 GW havvindskapacitet og har yderligere 3,4 GW under opførelse. Derudover har Ørsted sikret rettigheder til at bygge ca. 1 GW havvind i USA i 2023, ca. 1,1 GW i Tyskland i 2025 og ca. 1,8 GW i Taiwan. Ørsted har en ambition om at have installeret en samlet, global havvindkapacitet på 15 GW i 2025.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Group Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
+45 99 55 60 17
tomlc@orsted.dk


Ørsted Asia Pacific Media Relations
Christy Wang
+886 905 529 280
chrwa@orsted.com  

Ørsted Investor Relations
Daniel Lerup
+45 99 55 97 22
danil@orsted.dk  

Vedhæftet fil