Ørsted sætter nye, ambitiøse mål for koncernens langsigtede strategiske og finansielle udvikling – vil investere 200 milliarder kroner i grøn energi frem mod 2025

Ørsteds bestyrelse har i forbindelse med selskabets kapitalmarkedsdag i dag godkendt koncernens nye strategiske ambition og finansielle mål.


Administrerende direktør og koncernchef, Henrik Poulsen, siger:

Vi forventer, at det globale marked for vedvarende energi vil mere end tredobles frem mod 2030. Som et af de førende selskaber inden for vedvarende energi har vi i Ørsted en stærk platform til at tage del i denne udbygning.

I dag står vi bag en kapacitet på 11,9GW hav- og landvindmølleparker og biomassefyrede kraftvarmeværker, som enten er i produktion, under opførelse, eller hvor vi har truffet investeringsbeslutning. Samtidig har vi projekter med en kapacitet på 4,7GW, hvor vi har fået tildelt retten til at opføre dem, men endnu ikke har truffet investeringsbeslutning. Derudover har vi en stærk pipeline af projekter under udvikling. Frem mod 2030 er det vores strategiske ambition at nå en installeret kapacitet på mere end 30 GW, forudsat at udbygningen skaber værdi for vores aktionærer. Som et vigtigt skridt øger vi vores ambition inden for havvind fra 11-12 GW til 15 GW i 2025.

Vi har en stærk vækstplatform til at understøtte vores strategiske ambition. Inden for havvind vil vi fastholde vores globale markedslederskab og fortsætte udbygningen i Europa, Nordamerika og Asien. Det andet vækstben er vores Onshore-forretning, som omfatter landvind, solenergi og energilagring. Her er det vores ambition at skabe et førende nordamerikansk selskab inden for vedvarende energi. Derudover vil vi fortsat udforske potentialet for vækst og værdiskabelse inden for vores Bioenergy-forretning og styrke vores markedsadgang i Customer Solutions.

Frem til 2025 planlægger vi at investere 200 milliarder kroner i grøn energi og dermed bidrage til omstillingen af det globale energisystem og skabe værdi for vores aktionærer og de samfund, vi er en del af.


Nye finansielle forventninger

Den strategiske ambition for udbygning af vedvarende energi vil blive understøttet af et omfattende investeringsprogram. I perioden 2019-2025 forventer vi samlede bruttoinvesteringer på ca. 200 mia. kr. Investeringer i Offshore forventes at udgøre 75-85 % af investeringsprogrammet.

Onshore forventes at udgøre 15-20 %, mens Bioenergy og Customer Solutions tilsammen forventes at udgøre 0-5 % af investeringsprogrammet.

Frem mod 2023 forventes en årlig, gennemsnitlig vækst i driftsindtjeningen (EBITDA) fra hav- og landvindmølleparker på 20 % frem mod et niveau på 25-26 mia. kr. i 2023.

Multipel for anlægsinvesteringer for projekterne Borssele 1&2, Hornsea 2, Gode Wind 3&4 og German Cluster 1 forventes at være 13,5 DKKm/MW uden omkostninger til transmissionsaktiver (gennemsnitlig vægtet kapacitet, reale 2019 priser).

Ørsted har vundet en række havvindprojekter i konkurrenceudsatte udbud siden 2015 (Borssele 1&2, Hornsea 2, Gode Wind 3&4, German Cluster 1, Greater Changhua 1&2a og 2b&4 og Revolution Wind). Den forventede ikke-gearede livstids IRR for disse projekter er 7,5-8,5 % (gennemsnitlig vægtet kapacitet).

Afkastet af den investerede kapital (ROCE) for perioden 2019-2025 forventes at udgøre ca. 10 %. Reduktionen i forhold til tidligere estimater skyldes, at indtjeningen fra det delvise salg af Hornsea 1 i 2018 ikke er en del af den nye periode samt opkøbene af Lincoln Clean Energy og Deepwater Wind, som øger kapitalforbruget i perioden og først bidrager med indtjening med en tidsforskydning.

Ørsted har fortsat til hensigt, understøttet af den forventede vækst i pengestrømme fra kommende hav- og landvindmølleparker, at øge det årlige udbytte med en høj encifret procentsats sammenlignet med foregående års udbytte. Denne politik gælder i dag frem til 2020 og udvides til at omfatte perioden frem til 2025.

Hovedparten af Ørsteds driftsindtjening (EBITDA) vil fortsat komme fra kontraktbaserede eller regulerede aktiviteter. Således forventes i gennemsnit omkring 90% af EBITDA i perioden 2019-2025 at komme fra kontraktbaserede eller regulerede aktiviteter.

Den strategiske plan indebærer, at andelen af grøn energi i det samlede produktionsmix forventeligt vil øges fra 64 % i 2017 til 99% i 2025.


Sammenfatning

 • Bruttoinvesteringer: Omkring 200 mia. kr. i perioden 2019-2025
 • Investeringsallokering:
  • Offshore 75-85 %
  • Onshore 15-20 %
  • Bioenergy og Costumer Solutions tilsammen 0-5 %
 • Vækst i driftsindtjeningen (EBITDA) fra hav- og landvindmølleparker: 20 % årlig gennemsnitlig vækst i perioden 2017-2023, svarende til et EBITDA på 25-26 mia. kr. i 2023
 • Multipel for anlægsinvesteringer på 13,5 DKKm/MW, uden omkostninger til transmissionsaktiver, for projekterne Borssele 1&2, Hornsea 2, Gode Wind 3&4 og German Cluster 1 (gennemsnitlig vægtet kapacitet, reale 2019 priser)
 • Ikke-gearet livstids IRR på 7,5-8,5%, gennemsnitlig vægtet kapacitet, for havvindprojekter vundet i konkurrenceudsatte udbud siden 2015 (Borssele 1&2, Hornsea 2, Gode Wind 3&4, German Cluster 1, Greater Changhua 1&2a og 2b&4 og Revolution Wind)
 • ROCE: 10%, gennemsnit i perioden 2019-2025
 • Udbyttepolitik frem til 2025: Årlig betalt udbytte øges med høj, encifret procentsats
 • Andel af reguleret og kontraktbaseret driftsindtjening (EBITDA): 90 %, gennemsnit i perioden 2019-2025


Kapitalmarkedsdagen

Ørsted afholder kapitalmarkedsdag i dag, 28. november 2018, hvor den strategiske ambition og de finansielle forventninger uddybes.

Samtlige præsentationer bliver optaget og er tilgængelige efter kapitalmarkedsdagen.

Enkelte af præsentationerne kan følges live:
http://www.cipexstreaming.dk/orsted/

Præsentationer findes på Orsted.com:
https://orsted.com/en/capital-markets-day

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds finansielle forventninger til regnskabsåret 2018 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2018


For yderligere information:

Media Relations        
Martin Barlebo               
99 55 95 52             
 
Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 97 22

Ørsteds vision er en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner vores kunder med grønne energiprodukter. Ørsted har 6.000 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2017 havde koncernen en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil