Ørsted iværksætter aktietilbagekøb til afdækning af incitamentsprogram

Ørsted’s bestyrelse har besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram og herved udnytte generalforsamlings-bemyndigelsen fra 20. maj 2016 til at købe egne aktier, jf. selskabslovens § 198.

Formål
Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at afdække Ørsted’s forpligtelser under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Periode for programmet
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. november 2018 til og med 15. november 2018. I denne periode vil Ørsted tilbagekøbe aktier efter ’Safe Harbour’-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Vilkår for aktietilbagekøbet

 • Ørsted kan købe op til 110.000 stk. aktier, svarende til 0,03% af den nuværende aktiekapital i Ørsted, dog er det maksimale samlet vederlag, Ørsted kan betale for aktierne, 51 mio. kr.
   
 • Købskursen pr. aktie skal være den officielle kurs på købstidspunktet med en tilladt afvigelse på op til 10%.
   
 • Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der på handelstidspunktet overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på den markedsplads, hvor købet gennemføres.
   
 • Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier svarende til 25% af den gennemsnitlige daglige mængde af Ørsted’s aktier, der er blevet handlet på den markedsplads, hvor købet gennemføres, inden for de 20 seneste handelsdage, der går forud for købstidspunktet.
   
 • Ørsted har valgt Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (’Nordea ’) som lead manager for programmet. Som lead manager træffer Nordea alle handelsbeslutninger og gennemfører aktietilbagekøbet inden for de ovenfor nævnte rammer uafhængigt af Ørsted.
   
 • Ørsted kan til enhver tid afslutte programmet.

             
Ørsted vil ugentligt udsende en koncernmeddelelse om transaktioner foretaget under programmet.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds finansielle forventninger til regnskabsåret 2018 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2018.

Yderligere information:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 59 35
danil@orsted.dk

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner kunderne med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.900 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2017 havde koncernen en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.