Delårsrapport for de første ni måneder 2018

Solid udvikling i driftsindtjeningen og styrket strategisk platform
Opjustering af forventningerne til EBITDA for helåret 2018

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for de første ni måneder (9M) af 2018. Vi opnåede et driftsresultat (EBITDA) på 10,8 mia. kr., hvilket var 14% højere end i 9M 2017. Dette skyldtes primært en stigning på 32% i driftsresultatet fra producerende vindmølleparker.

Vores grønne andel af produktionen steg fra 59% til 71%.

Vi har øget forventningerne til EBITDA (business performance), eksklusive nye partnerskabsaftaler, med 0,5 mia. kr. til 13-14 mia. kr. Stigningen skyldes primært god fremdrift i vores havvindmølleprojekter under opførelse, hvilket forventes at føre til en højere indtjening på vores anlægskontrakter og en hurtigere opstart af produktionen fra Borkum Riffgrund 2. Derudover har vi haft en højere end forventet indtjening i vores gasportefølje- og LNG-aktiviteter. Købet af Lincoln Clean Energy får kun en begrænset indvirkning på EBITDA i 2018.

EBITDA for hele 2018, inklusive resultatet fra partnerskabsaftalen på Hornsea 1, forventes at være betydeligt højere end EBITDA-niveauet i 2017 på 22,5 mia. kr.

Den 8. oktober øgede vi forventningerne til vores bruttoinvesteringer fra 16-18 mia. kr. til 23-25 mia. kr. som følge af aftalen om købet af Deepwater Wind. Forventningerne omfatter købesummen for Deepwater Wind, tidlige investeringstilsagn relateret til den amerikanske portefølje af hav- og landvind i 4. kvartal 2018 samt øgede investeringer i øvrige anlægsprojekter som følge af timing mellem år.


Finansielle resultater i 3. kvartal 2018:

  • Vores solide finansielle resultater fortsatte i 3. kvartal 2018, hvor driftsresultatet (EBITDA) udgjorde 2,2 mia. kr., hvilket var en stigning på 27% i forhold til 3. kvartal 2017.
  • Indtjeningen fra vores producerende havvindmølleparker steg med 31% til 2,0 mia. kr., hvilket primært skyldtes øget produktion fra havvindmølleparkerne Walney Extension og Race Bank, der delvist blev opvejet af en smule mindre vind end i 3. kvartal 2017.
  • I Customer Solutions opnåede vi højere end forventede resultater i Markets primært på grund af stigende gaspriser, samt højere margin i LNG-forretningen.
  • Afkast af investeret kapital (ROCE) steg til 23% sammenlignet med 15% i 9M 2017.


Administrerende direktør og koncernchef, Henrik Poulsen, siger:

”Vi har i løbet af tredje kvartal skabt en meget stærk og langsigtet vækstplatform i det amerikanske marked.

Den 1. oktober afsluttede vi købet af den amerikanske landvind-virksomhed Lincoln Clean Energy (LCE). Landvind vil fremover blive drevet og rapporteret som et separat forretningsområde i Ørsted-koncernen. Færdiggørelsen af vindmølleparken Tahoka på 300 MW er nært forestående. Alle vindmøller er installeret, og projektet er i øjeblikket ved at blive idriftsat. Ved årets udgang vil LCE således have en idriftsat kapacitet på 813 MW. LCE har desuden en portefølje på 700 MW, som er i de sidste trin af udviklingsfasen og kan overgå til anlægsfasen i løbet af det kommende år.

Den 8. oktober 2018 meddelte vi, at vi har indgået en aftale om køb af Deepwater Wind til en købesum på USD 510 mio. ('enterprise value' på USD 700 mio.). Deepwater Wind, som er den førende amerikanske udvikler af havvind, har en attraktiv portefølje af projekter med bred geografisk dækning langs den amerikanske østkyst. Den samlede potentielle kapacitet på ca. 3,3 GW omfatter 30 MW i drift, havvindmølleprojekter på i alt 810 MW under udvikling med langvarige elkøbsaftaler, som allerede er på plads eller under forhandling, samt ca. 2,5 GW der potentielt kan udvikles i tre tildelte leaseområder.

I september underskrev vi en aftale om salget af 50% af Hornsea 1 til Global Infrastructure Partners, og vi forventer at afslutte transaktionen inden for de næste uger. Salget er en af de største transaktioner nogensinde inden for vedvarende energi, og værdiansættelsen understreger, hvor attraktive vores havvindaktiver er.

I juni annoncerede vi vores planer om at sælge vores danske eldistributions- og privatkundeforretning. Vi oplever en god interesse fra markedet og forberedelserne går fremad som planlagt.

Vi har leveret solide finansielle resultater og formået at øge indtjeningen med 14% i de første ni måneder af året. Vores havvindforretning har især bidraget med en stigning i indtjening fra producerende havvindmølleparker på 32%.

Vi har øget forventningerne til EBITDA (business performance), eksklusive nye partnerskabsaftaler, med 0,5 mia. kr. til 13-14 mia. kr. Stigningen skyldes primært god fremdrift i vores havvindmølleprojekter under opførelse, en hurtigere opstart af produktionen fra Borkum Riffgrund 2 og en højere end forventet indtjening i vores gasportefølje og LNG-forretning.

Vi er fortsat meget tilfredse med selskabets driftsmæssige og finansielle resultater, og vi fortsætter med at styrke vores position som et globalt førende selskab inden for grøn energi.”

Finansielle hovedtal for 3. kvartal og 9M 2018:


For yderligere information:

Media Relations         Investor Relations
Martin Barlebo                Daniel Lerup
99 55 95 52                   99 55 59 35

Telekonference
I forbindelse med delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag 1. november 2018 kl. 10.00.

Danmark: 35 44 55 83
Storbritannien: +44 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

Telekonferencen kan følges live på:

https://orsted.eventcdn.net/20181101

Præsentationsmaterialet (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på:
https://orsted.com/en/Investors/Reporting/Financial-reports

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades på:
https://orsted.com/en/Investors/Reporting/Financial-reports

Ørsteds vision er en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner vores kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.900 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2017 havde koncernen en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.