Delårsrapport for første halvår 2018: Stærkt resultat og fortsat strategisk fremdrift

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2018. Vi opnåede et driftsresultat (EBITDA) på 8,6 mia. kr., hvilket er 11% højere end i 1. halvår 2017. Dette skyldtes delvist en stigning på 32% i driftsresultatet fra producerende vindmølleparker.

Vores grønne andel af produktionen steg fra 59% i 1. halvår 2017 til 71% i 1. halvår 2018.

Vi forventer nu et helårs-EBITDA, eksklusiv nye partnerskabsaftaler, hældende mod den øvre del af det forventede interval på DKK 12,5-13,5 mia. kr.  

Herudover anser vi det nu for sandsynligt, at vi vil frasælge 50% af Hornsea 1 i 2. halvår af 2018. Hvis frasalget realiseres i 2. halvår 2018, forventes EBITDA, inklusive nye partnerskaber, at blive væsentligt højere end de 22,5 mia. kr. i 2017.

Forventningerne til bruttoinvesteringerne i 2018 er uændrede sammenlignet med forventningerne i årsrapporten for 2017. Bruttoinvesteringerne relateret til opførelse af havvindmølleparker forventes at blive lavere end oprindelig antaget. Dette skyldes primært timingen hen over årene i forbindelse med opførelsen af vores havvindmølleparker, men er også drevet af, at opførelsen af Walney Extension og Race Bank er færdiggjort til en lavere pris end forventet. De lavere bruttoinvesteringer relateret til opførelse af havvindmølleparker, modsvares af den forventede betaling relateret til købet af Lincoln Clean Energy.  

Finansielle resultater i 2. kvartal 2018

  • Vores solide underliggende finansielle resultater fortsatte i 2. kvartal 2018, hvor driftsresultatet (EBITDA) udgjorde 3,1 mia. kr. Faldet på 31% sammenlignet med 2. kvartal 2017 var ventet og skyldtes primært en udskudt gevinst på 1,4 mia. kr. i 2. kvartal 2017 vedrørende det delvise frasalg af Race Bank i 2016 samt lavere indtjening i vores Markets-forretning.
  • Resultatet fra vores producerende havvindmølleparker steg med 8% til 1,8 mia. kr., hvilket primært skyldtes øget produktion fra havvindmølleparkerne Walney Extension og Race Bank, der delvist blev opvejet af mindre vind end i 2. kvartal 2017.
  • Indtjeningen fra partnerskaber i Wind Power var lavere end i 2. kvartal 2017 som følge af den ovennævnte udskudte gevinst vedrørende Race Bank. Indtjeningen fra partnerskaber i 2. kvartal 2018 vedrørte primært opførelsen af Walney Extension og Borkum Riffgrund 2.
  • Afkast af investeret kapital (ROCE) steg til 23% ved udgangen af juni 2018 sammenlignet med 18% i samme periode i 2017.

Administrerende direktør og koncernchef, Henrik Poulsen, siger:
”Vi er meget tilfredse med første halvdel af 2018. De solide resultater fra vores havvindforretning fortsatte i 2. kvartal med øget indtjening fra vores producerende aktiver og fortsat stærk fremgang i de af vores projekter, der er under opførelse. Vi idriftsatte verdens største producerende havvindmøllepark Walney Extension i maj, noget tidligere end beregnet, og på Borkum Riffgrund 2 installerede vi de første vindmøller.

Vi fik tildelt havvindprojekter på i alt 2,4GW efter konkurrenceprægede udbud i Tyskland og Taiwan. I april og juni fik vi tildelt i alt 1.820MW havvindkapacitet i Taiwan, hvilket sikrer os en markedsførende platform for fortsat vækst i Asien. På auktionen i Tyskland i april fik vi tildelt yderligere 552MW havvindkapacitet. Sammen med tildelingerne fra auktionen sidste år har vi sikret en samlet kapacitet på 900MW for Borkum Riffgrund-området uden støtte. Derudover har vi sikret en samlet kapacitet på 242MW for Gode Wind 3 & 4 til en vægtet gennemsnitspris på EUR 81 pr. MWh. Forudsat at vi træffer endelig investeringsbeslutning om tildelingerne i Taiwan og Tyskland, når vores samlede besluttede og installerede kapacitet op på 11,9GW i 2025.

Som annonceret i juni har vi besluttet at iværksætte en proces med henblik på at sælge vores danske el- og privatkundeforretning for udelukkende at fokusere på at udbygge vores position som et førende globalt selskab inden for vedvarende energi.

Som annonceret i dag, har Ørsted indgået en aftale om at købe Lincoln Clean Energy (’LCE’) til en pris på 580 mio. dollars. LCE, der har base i USA, udvikler, ejer og driver landvindmølleparker. LCE har en attraktiv portefølje på 513MW, som er blevet sat i drift for nylig, 300MW, der er under opførelse, og en projektportefølje på mere end 1,5GW, der vil kunne bygges inden udgangen af 2022. Det forventes, at det globale marked for landvind vil vokse betydeligt i de kommende år, og USA er et førende marked inden for landvind. Købet af Lincoln Clean Energy vil give os en solid vækstplatform i USA, som er et af Ørsteds strategiske vækstmarkeder. Det er en investering med en sund økonomi baseret på forsigtige antagelser om de væsentligste value drivers og udviklingen på markedet”

Finansielle nøgletal for 2. kvartal og 1. halvår 2018:

                    
Yderligere information

Media Relations         Investor Relations
Martin Barlebo             Daniel Lerup
99 55 95 52                 99 55 59 35

Telekonference
I forbindelse med delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag 9. august 2018 kl. 10.00.

Danmark: 35 44 55 83
Storbritannien: +44 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

Telekonferencen kan følges live på:
https://orsted.eventcdn.net/20180809

Præsentationsmaterialet (på engelsk) vil være tilgængeligt før konferencen på:
https://orsted.com/en/Investors/Reporting/Financial-reports#0

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades på:
https://orsted.com/en/Investors/Reporting/Financial-reports#0

Ørsteds vision er en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner vores kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.700 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2017 havde koncernen en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil