Vestre Landsret afsiger dom i sag vedrørende det tidligere Elsam den 24. maj 2018

Vestre Landsret har oplyst, at retten forventer at afsige dom i sagen vedrørende det tidligere Elsam den 24. maj 2018 kl. 10.

Sagen handler om, hvorvidt Elsam misbrugte en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

Dommen vil blive udleveret til sagens parter den 24. maj 2018 kl. 10, og kort efter domsafsigelsen vil Vestre Landsret offentliggøre en dansksproget pressemeddelelse med dommens konklusion på sin hjemmeside. Ørsted vil hurtigst muligt herefter udsende en selskabsmeddelelse om dommen.

Fakta om Elsam-sagen

Konkurrencerådet traf i 2007 afgørelse om, at Elsam havde misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006.
Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 2008 Konkurrencerådets afgørelse for perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006, men ophævede og hjemviste afgørelsen for andet halvår af 2006.
Elsam indbragte i 2008 Konkurrenceankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten.
I 2007 anlagde 1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen erstatningssag mod Elsam angående tab i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2006.
Sø- og Handelsretten gav d. 30. august 2016 konkurrencemyndighederne medhold i, at Elsam overtrådte konkurrencereglerne i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.
Vestre Landsret afsiger d. 24. maj 2018 dom i sagen.

Sideløbende erstatningssag
1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen anlagde i 2007 sag mod Elsam med krav om erstatning for tab lidt som følge af den mulige overtrædelse af konkurrencereglerne. Erstatningssagen kører i Sø- og Handelsretten.

Ørsted har hensat 298 mio. kr. med tillæg af procesrenter fra erstatningssagens begyndelse til dækning af eventuel erstatning. Beløbet er baseret på Konkurrencestyrelsens opgørelse af forbrugertabet i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2006.

Det er ikke erstatningssagen, som Vestre Landsret afsiger dom i den 24. maj 2018.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations

Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 97 22

Ørsted har en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner kunderne med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.600 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2017 en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter. 

22MAJ2018_Elsam_Varsling af domsafsigelse_DA