Styrket indtjening

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2010, som viser følgende udvikling sammenholdt med resultatet for 1. halvår 2009: Omsætningen faldt med 1.088 mio. kr. til 27.691 mio. kr. som følge af lavere gassalgspriser, mens de høje elpriser i Danmark i 1. kvartal og højere oliepriser havde en positiv effekt. Elproduktion fra nye vindmølleparker bidrog positivt EBITDA steg med 2.853 mio. kr. til 7.619 mio. kr. som følge af, at 1. halvår 2009 var påvirket af negative tidsforskydningseffekter relateret til de kraftige udsving i markedspriserne på olie, gas og kul. Derudover har der været højere produktion fra vedvarende energikilder i 1. halvår 2010 Resultat efter skat blev fordoblet til 2.950 mio. kr. Der blev investeret for 5,9 mia. kr. i nye aktiviteter og eksisterende anlæg, herunder i vindmølleparker, gasfyrede kraftværksprojekter i Storbritannien og Holland samt i gas- og oliefelter. ”Første halvår har vist en positiv udvikling for DONG Energy. Den kolde vinter og idriftsættelse af nye vindmølleparker bidrog positivt til indtjeningen. Samtidig fortsætter vi i hastigt tempo omlægningen til en mere grøn energiproduktion”, siger koncernchef Anders Eldrup. Forventninger til 2010 EBITDA for 2010 forventes fortsat at blive væsentligt bedre end i 2009, svarende til udmeldingen i årsrapporten. EBITDA i 2. halvår forventes ligeledes fortsat at være betydeligt lavere end i 1. halvår, der var positivt påvirket af den kolde og tørre vinter, der førte til forøget salg af gas samt høje elpriser og højt dækningsbidrag fra den termiske elproduktion. DONG Energy afholder telekonference for investorer og analytikere kl. 11.00 Telekonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før telekonferencen på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/praesentationer/Pages/Finansielle_praesent ationer.aspx Se halvårsrapporten her: www.dongenergy.com/delaarsrapporter For yderligere information, kontakt: Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com