HALVÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2009

Som forventet præger fortsat lave energipriser resultatet Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2009, som viser følgende udvikling sammenholdt med resultatet for 1. halvår 2008: • Omsætningen steg med 959 mio. kr. til 28.779 mio. kr. som følge af højere gasproduktion fra Ormen Lange feltet, delvist modsvaret af væsentlig lavere olie- og gaspriser samt lavere danske elpriser • EBITDA faldt med 1.885 mio. kr. til 4.766 mio. kr., hvoraf en væsentlig del skyldes tidsforskydningseffekter i forbindelse med de kraftige udsving i markedspriserne på olie, gas og kul • Resultat efter skat blev 1.335 mio. kr. mod 3.082 mio. kr. • Der blev investeret for 8,5 mia. kr. i nye aktiviteter og eksisterende anlæg, herunder i gasfyrede kraftværksprojekter i Wales og Holland, en polsk vindmøllepark og vindmølleinstallationsselskabet A2SEA. ”Vi forventer en stigning i vores gasproduktion på 70% i 2009, og i løbet af de kommende måneder sætter vi fem nye vindmølleparker i drift. Selv om den økonomiske krise har bidt sig stærkere fast med faldende energipriser og energiforbrug, fastholder vi vores tidligere udmelding for 2009”, siger koncernchef Anders Eldrup. Uændrede forventninger til 2009 EBITDA og resultat efter skat for 2009 forventes som tidligere udmeldt at falde væsentligt i forhold til 2008, hvor EBITDA var 13,6 mia. kr., og resultat efter skat var 4,8 mia. kr. Delårsrapporten kan downloades på: http://www.dongenergy.com/da/investor/rapporter/pages/delårsrapporter.aspx Telekonference Telekonference for analytikere afholdes tirsdag 11. august kl. 15.00: DK +45 3271 4573 UK +44 (0)20 3023 4423 Præsentationen til denne telekonference kan fra kl. 8.30 downloades fra DONG Energy's hjemmeside på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/praesentationer/Telekonference.htm For yderligere information, kontakt: Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.