Ny segmentstruktur

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2008 har DONG Energy A/S valgt at implementere IFRS 8 om segmentstrukturen. IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager udgangspunkt i den rapportering, som benyttes internt i koncernen til ledelsesrapportering. Dette har medført følgende ændringer: • Sales er reallokeret fra Markets segmentet til Distribution segmentet • Olierørsaktiviteter er reallokeret fra Exploration & Production segmentet til Sales & Distribution segmentet Koncernens rapporteringspligtige driftssegmenter er herefter defineret som: • Exploration & Production • Generation • Energy Markets • Sales & Distribution Exploration & Production Exploration & Production efterforsker efter og producerer olie og gas. Aktiviteterne er fokuseret i farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien (området vest for Shetlandsøerne), Færøerne og Grønland. Generation Generation producerer el og varme fra effektive, fleksible kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden for etablering og drift af offshore vindparker samt clean coal teknologi. Energy Markets Energy Markets optimerer DONG Energy's energiportefølje og er dermed bindeleddet mellem koncernens fremskaffelse og salg af energi. Energy Markets sælger gas og el til engroskunder og handler på energibørser. Sales & Distribution Sales & Distribution sælger gas, el og relaterede produkter til private kunder, virksomheder og offentlige institutioner i Danmark, Sverige og Holland. I Danmark ejes og drives distributionsnet for gas og el, et gaslager samt en olierørledning. En kvartalsoversigt over omsætning, EBITDA og EBIT for den nye segmentstruktur er tilgængelig for perioden 2006 til og med september 2008 samt for årene 2003-2007 på www.dongenergy.com. For yderligere information, kontakt: Andreas Krog Media Relations Telefon: 9955 2023 Morten Hultberg Buchgreitz Investor Relations Telefon: 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 7,6 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com