DONG Energy og Frederiksberg Kommune indgår aftale om Frederiksberg Forsyning

DONG Energy overtog i maj 2006 Frederiksberg Forsynings elforsyningsvirksomhed. Frederiksberg Kommune og DONG Energy indgik ved overtagelsen en serviceaftale, der går ud på, at DONG Energy varetager den daglige drift af kommunens øvrige forsyningsvirksomhed inden for varme, bygas, kloak og vand. Serviceaftalen udløber den 31. december 2009, og DONG Energy og Frederiksberg Kommune har i dag indgået aftale om, at Frederiksberg Kommune gennem Frederiksberg Energi A/S overtager Frederiksberg Forsyning A/S samt Frederiksberg Forsynings Ejendomsselskab til en samlet pris på ca. 178 mio. kr. Handlen forventes at falde endeligt på plads i det tidlige forår 2009. Borgmester Mads Lebech udtaler: ”Aftalen med DONG Energy om driften af vores forsyningsvirksomheder nærmer sig sin afslutning, og kommunalbestyrelsen har derfor, efter at el-virksomheden er udskilt, ønsket at hjemtage driften af de øvrige forsyningsområder. Dermed kan vi stå mere frit i forhold til den kommende udvikling inden for forsyningsområdet og i forhold til disponering af det areal, der bliver frigjort efter el-aktiviteterne." Koncerndirektør Lars Clausen fra DONG Energy udtaler: "Jeg vil gerne på DONG Energy's vegne takke Frederiksberg Kommune for et godt samarbejde siden 2006. Vi har været glade for det gode samarbejde med vores dygtige kollegaer i Frederiksberg Forsyning, og jeg ønsker dem alt mulig held og lykke fremover. DONG Energy står fortsat for elforsyningen, så vi har også fremover den glæde at servicere borgere og erhvervsliv på Frederiksberg." Frederiksberg Forsyning er kendt som en veldrevet og kundeorienteret virksomhed, der står for leveringen af fjernvarme, bygas og vand samt afledning af spildevand til de godt 90.000 borgere på Frederiksberg. Virksomheden har i dag 140 medarbejdere. Administrerende direktør Vagn Bech vil fortsat varetage selskabets ledelse. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2008, der, som tidligere udmeldt, forventes at blive væsentligt højere end i 2007, hvor EBITDA var 9,6 mia. kr. og resultat efter skat 3,3 mia. kr. Forventningerne til 2009 vil blive udmeldt den 5. marts 2009 i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab. For yderligere information, kontakt: DONG Energy Investor Relations Steen Juul Jensen +45 9955 9724 Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Frederiksberg Kommune Kurt E. Christoffersen Forsyningsdirektør +45 20830880 ____________ DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 8,3 mia.). Antallet af medarbejdere er flere end 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com.