Delårsrapport 9 måneder

Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for de første 9 måneder af 2008, som viser følgende udvikling sammenholdt med resultat for de første 9 måneder af 2007: o Omsætningen udgjorde 41.612 mio. kr. mod 27.401 mio. kr. o EBITDA udgjorde 10.993 mio. kr. mod 6.443 mio. kr., med følgende fordeling mellem DONG Energy's fire forretningssegmenter: o Exploration & Production 4.106 mio. kr. mod 1.469 mio. kr. Stigningen skyldes øget produktion samt højere olie- og gaspriser o Generation 2.454 mio. kr. mod 2.788 mio. kr. Nedgangen skyldes lavere termisk produktion samt mindre positiv effekt af prissikringer o Distribution 1.311 mio. kr. mod 1.137 mio. kr. Stigningen skyldes primært lavere omkostninger o Markets 3.268 mio. kr. mod 1.345 mio. kr. Stigningen skyldes primært øget gassalg og højere gassalgspriser samt positiv timelag-effekt drevet af stigende oliepriser. o Resultat efter skat blev 5.177 mio. kr. mod 2.211 mio. kr. "De første ni måneder af 2008 har indtjeningsmæssigt budt på fremgang i næsten alle DONG Energy's forretningssegmenter. Specielt har væksten været stærk i Exploration & Production og Markets, hvilket hovedsageligt skyldes stigende produktion fra det norske gasfelt Ormen Lange samt en stor positiv timelag-effekt drevet af periodens høje oliepriser", siger koncernchef Anders Eldrup og fortsætter: ”Den stærke finansielle udvikling i tredje kvartal, gør, at vi - på trods af forventeligt lavere priser på de internationale markeder i årets sidste kvartal - forventer et væsentligt bedre resultat i 2008 sammenholdt med 2007”. Forventninger til 2008 EBITDA og resultat efter skat for 2008 forventes at blive væsentligt højere end i 2007, hvor EBITDA var 9,6 mia. kr. og resultat efter skat 3,3 mia. kr. I forhold til forventningerne i halvårsrapporten var det realiserede resultat i 3. kvartal højere end forventet og mere end opvejer, at 4. kvartals resultat må formodes realiseret lavere end forventet som følge af den seneste tids kraftige fald i oliepriserne. Yderligere information: Louise Münter Media Relations Telefon: 99 55 96 62 Steen Juul Jensen Investor Relations Telefon: 99 55 97 24 ______________________ DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncer-ner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 7,6 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com