DONG Energy indsender udbygningsplan for Trym

DONG Energy og licenspartnerne Bayerngas Norge og Faroe Petroleum har udarbejdet en udbygningsplan for det norske olie- og gasfelt Trym, der skal forbinde feltet til den danske produktionsplatform Harald. Den samlede investering forventes at udgøre DKK 2,4 mia., hvoraf DONG Energy's andel udgør ca. DKK 1 mia. kr. Udbygningsplanen er indsendt til behandling og godkendelse hos de ansvarlige norske myndigheder. Under forudsætning af myndighedernes godkendelse inden 1. januar 2009 forventer DONG Energy, at Trym kan starte produktion inden udgangen af 2010. Trym ligger i den norske del af Nordsøen umiddelbart nord for den dansk/norske grænse og forbindes med den danske DUC-produktionsplatform, Harald, via en seks kilometer lang rørledning. Udbygningen vil ske i form af en undervandsinstallation med to horisontale brønde, der forbindes med og styres fra Harald. Ifølge planen skal gassen fra Trym transporteres fra Harald via DONG Energy's rørledning til Tyra-platformen og herefter videre til henholdsvis Nybro eller Den Helder i Holland. Olie og kondensat transporteres fra Harald via Gorm-feltet til Fredericia gennem DONG Energy's olierør. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2008. For yderligere information, kontakt: Investor Relations Steen Juul Jensen +45 9955 9724 Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 8,3 mia.). Antallet af medarbejdere er flere end 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com.