Ørsted indfører aktiebaserede fastholdelsesaftaler til udvalgte medarbejdere

I overensstemmelse med afsnit 3.3.10 i NASDAQs regler for aktieudstedere meddeler Ørsted, at selskabet vil indføre aktiebaserede fastholdelsesaftaler som erstatning for kontantbaseret afregning i form af betingede aktierettigheder (Restricted Share Units eller RSU'er), når der indgås nye fastholdelsesaftaler.

Målgruppen for de aktiebaserede fastholdelsesaftaler vil typisk være medarbejdere med ansvar for vitale, langsigtede projekter. Anvendelsen af disse aktiebaserede fastholdelsesaftaler vil være begrænset til 25 samtidige aftaler med en individuel tidshorisont på op til fem år. Medlemmer af direktionen, dvs. den administrerende direktør og koncernøkonomidirektøren, kan ikke blive tildelt sådanne fastholdelsesaftaler.

Antallet af de RSU’er, der vil blive tildelt, fastsættes på grundlag af prisen på Ørsteds aktier på tildelingstidspunktet og vil være begrænset til et beløb svarende til højst seks måneders grundløn for den pågældende medarbejder. På udnyttelsestidspunktet giver hver RSU medarbejderen ret til én Ørsted-aktie uden beregning. Den samlede værdi af de aktier, der modtages på udnyttelsestidspunktet, vil dog højst kunne svare til 12 måneders grundløn for den pågældende medarbejder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 97 22


Ørsted har en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner kunderne med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.600 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2017 en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil