Stærkt driftsresultat forventes at udgøre ca. 22,5 mia. kr. i 2017

Baseret på vores foreløbige, ikke-reviderede opgørelser, forventer vi, at driftsresultatet (EBITDA) for 2017 udgør ca. 22,5 mia. kr., hvilket er en forbedring i forhold til vores seneste forventning på omkring 21 mia. kr.

Stigningen skyldes primært en stærk indtjening fra vores producerende havvindmølleparker i slutningen af året, herunder fra kraftigere vind og en hurtigere indfasning af produktion fra de nye parker Race Bank og Walney Extension.

Derudover er indtjeningen fra partnerskabsaftaler bedre end ventet som følge af god fremdrift og lavere omkostninger på entreprisearbejdet vedrørende Race Bank og Walney Extension.

Endelig er indtjeningen fra vores gasporteføljeaktiviteter i Distribution & Customer Solutions bedre end forventet, blandt andet som følge af en positiv påvirkning fra værdien af vores gas på lagre i den sidste del af året.

Oplysningerne i denne meddelelse ændrer ikke ved Ørsteds forventede investeringsniveau for 2017.

Ørsted offentliggør årsrapporten for 2017 den 1. februar 2018. 


Yderligere information

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22


Ørsteds vision er en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.600 medarbejdere og hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2016 havde koncernen en omsætning på 61 milliarder kroner (8,2 milliarder euro). Du kan finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.