Ørsted har med succes udstedt grønne obligationer

Ørsted A/S har i dag prissat grønne subordinerede hybridobligationer for EUR 500 millioner med udløb i 3017 og første ’par call date’ 24. november 2024 samt grønne, usikrede seniorobligationer for EUR 750 millioner med udløb i 2029. Begge udstedelser har afregningsdato 24. november2017.

Formålet med transaktionen er primært at forlænge løbetiden af Ørsted A/S' seniorgæld og at refinansiere den eksisterende 4,875% EUR 500 millioner hybridkapital udstedt i 2013, som har første ’par call date’ 8. juli 2018.

Sammendrag af den nye grønne hybridobligation:

 • Nominelt beløb: EUR 500 millioner
 • Udløbsdato: 24. november 3017
 • Første ‘par call date’: 24. november 2024
 • Kreditspænd over syvårig euro mid-swap rente: 189,9bp
 • Fast kuponrente frem til første par call date: 2,25%
 • Udstedelseskurs: 99,203% af nominelt beløb
 • Ordrebog: mere end 5x overtegnet
 • Noteret på Luxembourg Stock Exchange (official liste) med optagelse på Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)

  Sammendrag af den nye grønne seniorobligation:

 • Nominelt beløb: EUR 750 millioner
 • Udløbsdato: 26. november 2029
 • Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 1,5%
 • Udstedelseskurs: 99,840% af nominelt beløb
 • Ordrebog: mere end 2,3x overtegnet
 • Noteret på London Stock Exchange

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2017 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2017.

For yderligere information:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22

Finance DCS, Treasury & Risk Management
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner vores kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.600 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet have i 2016 en omsætning på DKK 61 mia. (EUR 8,2 mia.). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.