Ørsted udsteder grønne obligationer

Ørsted A/S annoncerer selskabets intention om at udstede en subordineret grøn hybridobligation af benchmark-størrelse med udløb i 3017 og første ’par call date’ efter syv år samt en euro-denomineret grøn, usikret 12-årig seniorobligation af benchmark-størrelse. Ørsted har i dag også inviteret ejere af dets udestående Euroobligationer til at tilbyde Ørsted A/S at tilbagekøbe sådanne obligationer - se den særskilte selskabsmeddelelse relateret til købstilbuddet.

Formålet med transaktionen er primært at forlænge løbetiden af Ørsted A/S' seniorgæld og hvis udstedt succesfuldt at refinansiere den eksisterende 4,875% EUR 500 mio. hybridkapital udstedt i 2013, som har første ’par call date’ 8. juli 2018.

I relation til udstedelsen af grønne hybridobligationer og grønne seniorobligationer præsenterer Ørsted sit ’Green Bond Framework’, der har modtaget en ’second opinion’ og fået farven mørkegrøn (’Dark Green Shading’) fra Cicero (https://orsted.com/da/Investors/Debt-Investors). Provenuet fra de to nye udstedelser vil blive brugt til miljøvenlige investeringer i overensstemmelse med Ørsteds nye ’Green Bond Framework’.

Den endelige størrelse og pris på de grønne seniorobligationer og grønne hybridobligationer vil blive fastsat, når bookbuilding-processen lukker.

Ørsted A/S har en rating på Baa1 med stabilt outlook hos Moody's, BBB+ med stabilt outlook hos Standard & Poor's og BBB+ med stabilt outlook hos Fitch. Ørsted A/S' grønne hybridobligationer forventes at få ratingen Baa3 hos Moody's, BB+ hos Standard & Poor's og BBB- hos Fitch.

Deutsche Bank vil på den grønne hybridtransaktion fungere som ’Structuring Advisor’ og ’Joint Bookrunner’ sammen med Barclays, BNP Paribas og Nordea vil fungere som ’Joint Bookrunners’.

På den grønne seniorobligationstransaktion vil BNP Paribas, Deutsche Bank, Rabobank og SEB fungere som ’Joint Bookrunners’. SEB fungerer som ’Green Structural Advisor’ til de grønne hybridobligationer og grønne seniorobligationer.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2017 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2017.

For yderligere information:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22

Treasury & Risk Management
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner vores kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.600 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet have i 2016 en omsætning på DKK 61 mia. (EUR 8,2 mia.). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.